Leasingový majetek - Přenos do Závazků a pohledávek

Aktuální firma | Majetek | Agendy | Leasingový majetek

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Operace Přenos do Závazků a pohledávek slouží k přenesení leasingových splátek ze záložky Splátkový kalendář ke zvolenému datu. Podle nastavených parametrů se vytvoří dávka pro přenos do Závazků a pohledávek.

Poznámka Jednotlivé části příslušné splátky (předmět, finanční služba, časové rozlišení a odpočet zálohy) se v dávce sdružují do jediného kumulovaného záznamu.

Upozornění U splátky předmětu a finanční služby se může lišit použitá skupina DPH, proto při přenosu kumulovaného záznamu celkové splátky nelze jednoznačně naplnit tabulku DPH. Zůstává tedy prázdná.

Spuštěním operace Přenést do ZaP v agendě Leasingového majetku se otevře okno pro volbu zdroje dat.

Volba záznamů

  1. Z nabídky vybereme požadovaný zdroj záznamů (aktuální, vybrané, filtrované, všechny).

  2. Zvolíme datum (můžeme použít datový editor).

  3. Zadáme nebo z číselníku zvolíme (Ctrl++) dokladovou řadu pro akontaci. V případě, že zvolený rozsah dat bude akontaci obsahovat (pravděpodobně při první dávce) použije se tato dokladová řada.

  4. Zadáme nebo z číselníku zvolíme (Ctrl++) dokladovou řadu pro vlastní splátku.

  5. Stiskem tlačítka Pokračovat (nebo klávesovou zkratkou Ctrl+Enter) program vygeneruje dávku pro přenos záznamů do Závazků a pohledávek.

Tip Nastavením dokladové řady v Parametrech firmy budou příslušná pole předvyplněna, stačí je pouze potvrdit.

Upozornění Přenesené záznamy budou mít v agendě Leasingový majetek v tabulce na záložce Splátkový kalendář vyplněný údaj ZaP a do dalších dávek se již nedostanou.

Dávka

Poznámka Volby "vybrané" a "filtrované" jsou jako zdroj záznamů dostupné jen pokud v agendě Leasingový majetek takové záznamy existují.

Související témata

Leasingový majetek, Doklady, Parametry firmy, Závazky a pohledávky