Odpisové skupiny

Aktuální firma | Majetek | Číselníky | Odpisové skupiny

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_majetek.png

Legislativní číselník Odpisové skupiny obsahuje sazby pro zatřídění majetku dle Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Jsou v něm obsaženy jak aktuálně platné sazby, tak sazby uplatňované v předchozích obdobích pro odepisování majetku.

Odpisové sazby jsou vztaženy vždy ke konkrétnímu období. V případě změny hodnot odpisových sazeb přidáme nové záznamy jednotlivých skupin s odpovídajícím Datem platnosti a hodnotami nových sazeb.

Tip Odpisové sazby, jejich označení a definice sazeb či koeficientů jsou definovány v § 31 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

D_Odpisove_skupiny_formular.png

Odpisová sazba...

Označení a platnost odpisové skupiny.

Rovnoměrný odpis...

Parametry odpisové skupiny pro rovnoměrné odepisování.

Zrychlený odpis...

Parametry odpisové skupiny pro zrychlené odepisování.

Upozornění Při změně legislativy je třeba číselník Odpisových skupin upravit tak, aby odpovídal planému znění zákona. Pro každou odpisovou skupinu je tedy nutné přidat nový záznam s aktuálním datem platnosti a s odpisovými sazbami.

Upozornění Pokud chcete do evidence majetku zadat záznamy staršího data a postupně je odepisovat, musí být v číselníku Odpisových skupin i předchozí sazby, jejich data platnosti a hodnoty.

Tip Pro neodepisovaný majetek (např. pozemky) je připravena odpisová skupina 0. U této skupiny nebude při výpočtu odpisů brán zřetel na žádné zadané hodnoty sazeb apod.

Související témata

 Dlouhodobý majetek, Závěrka majetku