Uzávěrka majetku

Aktuální firma | Majetek | Agendy | Uzávěrka majetku

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_uzaverka_majetku.png

Agenda Uzávěrka majetku umožňuje provedení (nebo vrácení) roční závěrky dlouhodobého majetku, během které proběhne kontrola zaúčtování odpisů, zařazení daňových odpisů mezi uplatněné odpisy a nastavení daňových odpisů pro příští rok.

Před prováděním závěrky probíhá nejprve kontrola, zda je možné v uzavírání majetku pokračovat.

Potom bude provedeno zařazení daňových odpisů za uzavíraný rok do souboru uplatněných odpisů a dojde k nastavení daňových odpisů pro příští zdaňovací období. Podle uplatněných odpisů připraví automatický aparát sestavu podkladů pro odečitatelné daňové položky..

Agenda se skládá ze tří oddílů:

Pracovní postupy

  1. Podklady pro daňové přiznání (uplatněné daňové odpisy).

  2. Uzávěrka Dlouhodobého majetku.

  3. Jak zjistit aktuální stav dlouhodobého majetku.

  4. Inventurní podklady.

Související témata

Dlouhodobý majetek, Odpisové sazby