Uzávěrka majetku - Provedení

Aktuální firma | Majetek | Agendy | Uzávěrka majetku

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Průvodce Uzávěrka majetku slouží k provedení operace ukončující období a zaúčtování daňových odpisů spolu s nastavením jejich nové výše pro následující období.

Provedení Uzávěrky majetku

  1. V agendě Závěrka majetku spustíme operaci Zavřít.

  2. Pomocí tlačítek Zpět a Další procházíme jednotlivými stránkami Průvodce.

  3. Zadáme Datum závěrky majetku. Toto datum nesmí být starší než datum otevření účetních knih.

  4. Program provede kontrolu existence odpisových sazeb pro zvolené období, kontrolu roků odepisování ze zvýšené ceny a kontrolu existence pouze starších daňových odpisů. Pokud všechny kontroly dopadnou dobře, objeví se u nich zelené zaškrtávátko a průvodce nás pustí dále. Pokud nastane chyba, program v příslušné sekci zobrazí, o jakou chybu se jedná.

  5. Program zobrazí seznam majetku, kterého se operace závěrky týká.

  6. Potvrdíme správnost sestav dokumentujících porovnání daňových a účetních odpisů.

    V případě uzavírání dlouhodobého majetku v režimu Daňové evidence můžeme zvolit, zda Zapsat aktuální daňové odpisy do uzávěrkových operací.

  7. Stiskem tlačítka Dokončit operaci provedeme.

Související témata

 Uzávěrka majetku, Uzávěrka majetku - Vrácení, Dlouhodobý majetek