Uzávěrka majetku - Vrácení

Aktuální firma | Majetek | Agendy | Uzávěrka majetku

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Existují případy, kdy je třeba Uzávěrku majetku vrátit, opravit záznamy a majetek znovu zavřít. K tomuto účelu slouží Vrácení uzávěrky majetku, která umožňuje již jednou uzavřená data vrátit zpět. Po úspěšném vrácení uzávěrky majetku dojde k odstranění záznamů o uplatněných daňových odpisů ze záložky 3. Daňové odpisy a znovunastavení aktuálního odpisu na jednotlivé karty majetku, jehož se vrácení uzávěrky týká.

Vrácení Uzávěrky majetku

  1. V agendě Uzávěrka majetku spustíme operaci Vrácení uzávěrky majetku.

  2. Pomocí tlačítek Zpět a Další procházíme jednotlivými stránkami Průvodce.

  3. Ze seznamu vybereme odpovídající záznam Závěrky majetku.

Upozornění Při zvolení období vrácení, které není posledním uzavřeným, dojde k vrácení majetku až do požadovaného období. Veškeré závěrky majetku bude poté znovu nutné provést postupně znovu!

  1. Na další stránce je uveden seznam majetku, kterého se operace vrácení týká.

  2. Stiskem tlačítka Dokončit operaci provedeme.

Související témata

Uzávěrka majetku, Uzávěrka majetku - Provedení, Dlouhodobý majetek, Dlouhodobý majetek - DE