Doklady - Údržba dokladů

Aktuální firma | Společné číselníky | Doklady

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Operace Údržba dokladů slouží k opravě nápočtů v číselníku dokladů. Údržba doplní chybějící vazby, přepočítá obraty a nastaví poslední číslo jednotlivých dokladových řad. Údržbu je vhodné spouštět např. při zjištění nesouladu stavu dokladové řady a k ní přiřazeného účtu.

Spuštění Údržby dokladů

Kontrola dokladů obsahuje:

Poznámka Vazba odkazem (skrytým identifikátorem) mezi číselníkem Doklady a souvisejícími agendami (Účetní deník, Závazky a pohledávky) má tu výhodu, že případná změna označení dokladové řady se automaticky projeví ve všech agendách, kde je tato řada použita. Přesto doporučujeme použití dokladových řad dobře rozmyslet a příliš často je neměnit.

Související témata

Údržba dat, Doklady, Účetní deník