Úvodní strana » Upgrade DUEL » Pracovní postup

Pracovní postup pro upgrade programu DUEL 17.1

UPOZORNĚNÍ PRO UPGRADE NA DUEL 2021

Uživatelé starších verzí (16 a níže), kteří od nás ještě nedostali tzv. verifikační kódy (na základě objednávky placeného upgrade) NESMÍ instalovat novou verzi 2021 a převést do ní data. Bez verifikačních kódů by pracovali pouze v režimu demoverze!

Zda jste objednávku odeslali si zkontrolujte na Zákaznickém portálu v sekci Objednávky upgrade. Pokud jste upgrade 2021 neobjednali, můžete tak na portále učinit. V případě potíží kontaktujte obchodní oddělení na obchod@jezeksw.cz.

Zákaznická řešení a individuální sestavy

Nová verze obsahuje řadu změn, které mění vlastnosti agend a datových zdrojů. Přes maximální snahu není vždy možné zajistit zpětnou kompatibilitu všech funkcí, a proto nelze vyloučit, že některé individuální podprogramy nebo upravené sestavy (např. faktury!) nebudou v nové verzi fungovat. Pokud nemůžete program DUEL bez těchto specialit provozovat, upgrade neinstalujte a nejprve konzultujte nasazení nové verze s hotline na čísle 487 714 600.

Instalace a převod dat zaškrtnuté na objednávce upgrade

Pokud jste si při objednávce upgrade zaškrtli volbu Instalace upgrade technikem přímo od Ježka, tak po připsání platby na náš účet (za dobírku nebo po zaplacení zálohové faktury) vám zavoláme a domluvíme termín, kdy vám naši technici DUEL 2021 nainstalují. Zároveň vám sdělí, co všechno si musíte připravit předem.

1/11. Úvod k instalaci upgrade systému DUEL verze 17.1

Postupujte důsledně po jednotlivých krocích v navigaci, neboť tyto kroky na sebe navazují a zajistí vám bezproblémový přechod na novou verzi.

Obecný princip

Ekonomický systém DUEL je rozdělen na dvě základní části – datovou, která zahrnuje MS SQL Server a jím spravované databáze a aplikační, která je tvořena uživatelským a komunikačním rozhraním v podobě programu DUEL.

  • Aktualizace datové části se nedotýká vlastního MS SQL Serveru (ten zůstane beze změny), ale databáze stávající verze musí být před použitím přizpůsobeny aktualizovanému programu.
  • Aktualizace aplikační části proběhne velmi jednoduše. Stávající verze programu bude odinstalována a nahrazena verzí novou (DUEL 2021).

Před zahájením instalačních prací důrazně doporučujeme provést přípravu dat a zálohu všech zpracovávaných firem – kroky 2 a 3!