Úvodní strana » Upgrade DUEL » Pracovní postup

Pracovní postup pro upgrade programu DUEL 16.1


Seznam změn ve verzi DUEL 16.1

Obecné | Účetnictví a finance | Analýzy | Kancelář | Majetek | Mzdy | Sklady, maloobchod a E-shopy


Obecné a globální pro 16.1 (16.1.1)

 • Pro první inicializaci programu a vykreslení spouštěných agend byly použité nové metody, které by měly vést ke zrychlení těchto akcí.
 • Do evidence zpracování dat bylo přidáno i otevírání a uzavírání zpracovávaných firem. Ačkoli v tom okamžiku ještě nedochází k (GDPR) zpracování, může být zajímavé sledovat např. dobu strávenou nad jednotlivými účetními jednotkami.
 • Využitím nových technik by mělo dojít ke zrychlení práce se slovníkem agend, sestav a operací a jejich dohledávání ve výklopném seznamu rychlého hledání Ctrl+G.
 • Seznam alternativních názvů agend pro rychlé spuštění Ctrl+G byl doplněn o několik nových variant (např. pro "Odpisové sazby a koeficienty" pro "Odpisové skupiny"). Nyní lze tedy snadněji vyhledávat podle více klíčových slov.
 • Pro rychlejší spouštění pomocí Ctrl+G byly pro vybrané agendy zapracovány alternativní názvy v podobě zkratek (např. ÚD, PD, BV, PP, UO).
 • Seznam operací nabízených ve spouštění Ctrl+G byl u některých položek doplněn o ikony, některé operace byly upraveny pro nabízení podle režimu PÚ/DE.
 • Do kalendáře byla zapracována podpora několika dalších skladových událostí. Pokud tedy chceme vidět např. nevyřízené objednávky, které mají v daný den slíbený termín dodání, stačí si v nastavení kalendáře tuto událost aktivovat.
 • V seznamu uživatelů bylo upraveno výchozí rozložení, do tabulky byla doplněna viditelná přihlašovací jména uživatelů.
 • Prakticky kompletně byla přepracována Statistika nad agendami (záložka "Doplňky"). Nyní umí pracovat s vybranými / filtrovanými / všemi záznamy, pamatuje si nastavení vybraných polí (nabízí se již pouze numerické a datové typy) a kromě původních výsledků (součet, průměr, max, min a rozdíl) nově nabízí i medián. Spočtené výsledky lze snadno zkopírovat do schránky - hodnotu, řádek i celou tabulku.
 • Vyvolání editace rozšiřujících vypočítaných polí je nyní možné nejen z tabulky, ale i z formuláře. Editor pro zadávání se zobrazí po stisku klávesové zkratky Shift+F2.
 • Do všech polí, kam lze zadat bankovní účet, byla zapracována pomocná funkce, která rozebere zadaný řetězec a v případě, že obsahuje lomítko a za ním čtyři číslice, tak jej rozdělí na vlastní číslo účtu a kód banky a uloží do odpovídajících polí. Díky tomu lze vkládat kompletní číslo účtu a program zajistí správné uložení.
 • V průběhu upgrade jsou v číselníku měn zneaktivněny všechny měny, které dnes již neexistují. Vazby na ně samozřejmě zůstanou zachovány, ale již se nebudou nabízet do výklopných seznamů.
 • Operace pro aktualizaci denních kurzů byla doplněna o kontrolu, zda se podařilo aktualizovat všechny měny v číselníku. Pokud ne, obsluha je informována hlášením.
 • Číselník bank byl upraven (přejmenování, zrušení) podle aktuálního oficiálního seznamu.
 • Vstupní (pevné) filtry byly podpořeny také v profilových agendách, tedy v těch, které jsou společné všem zpracovávaným firmám. Příkladem může být agenda Skripty, nyní již bude možné některým uživatelům trvale skrýt některé záznamy i zde.
 • Do editoru filtrů bylo pro SQL kód zapracováno rozšíření možnosti, jak zadat proměnné (na které bude obsluha dotazována) pro údaje s typem "datum". Podporovány jsou prakticky všechny zkratky, které podporují i editory pro zadání data. Tuto možnost využijí spíše pokročilí uživatelé, zadání SQL filtru ale může velmi usnadnit.
 • Pro tisk všech PDF formulářů (jako jsou DAP DPH, DPPO, DPFO, mzdové výstupy...) byla připravena i černobílá varianta, kterou si v průvodci přípravou tiskopisu můžeme zvolit namísto barevné.
 • Do aparátu pro přípravu sestav bylo zapracováno ošetření chybových stavů, kdy po (např. aktualizaci Windows) došlo k odpojení výchozí tiskárny a program neměl odkud načíst parametry pro tisk.
 • Zrychleno bylo i načítání seznamu sestav, při prvním spuštění programu i při detekci změn v souborech sestav DRP.
 • Ve správci sestav bylo sjednoceno zadávání "prázdných" textových parametrů, nyní se musí vždy potvrdit klávesou Enter. Ve shodě se zbytkem programu navíc klávesa Esc vrací původní hodnotu.
 • Obecný exportní aparát nad agendami byl rozšířen o dva nové formáty XML a JSON.
 • Pro Export záznamů z agend (záložka Přenosy dat) byla zapracována možnost exportu a importu nadefinovaných šablon. Díky tomu se vše dá připravit na jednom počítači a pomocí souboru "dtw" snadno přenést na počítač jiný.
 • Pro připojení pomocí vzdálené správy byla do instalace programu DUEL zapracována aktualizovaná verze klienta konektoru TeamViewer.
 • V instalátoru DUELu byla "povýšena" automaticky nabízená verze MS SQL serveru pro instalaci na 2017. Díky tomu budeme moci v budoucnu používat pokročilejší techniky programování, nejprve ale bude nutné upgradovat starší SQL servery na vyšší. Aktuálně se ale změna projeví pouze na počítačích, kde se DUEL instaluje poprvé, resp. na počítačích, kde nebyla nalezena očekávaná instance serveru.
 • Do nové verze DUELu byly zapracovány aktualizované grafické a ovládací prvky (komponenty).
 • Do systémové databáze programu DUEL byla zapracována datová podpora pro budoucí automatické spouštění "dokončení aktualizace" po instalaci update.

Obecné a globální pro 2020 (16.0.2)

 • Významnou novinkou aktualizace 16.0.2 je možnost odeslání Přehledů o platbě pojistného přímo na portály ZP. Původní průvodce pro export a uložení XML do souboru byl rozšířen o komunikaci s VZP a pěti pojišťovnami uvedenými na www.portalzp.cz (ZPMV bohužel podporována není a přehled musí být i nadále podán manuálně). Přehledy jsou odesílány postupně jednotlivým vybraným pojišťovnám a ve vloženém dialogovém okně jsou zobrazovány příslušné návratové odpovědi - popis chyby nebo potvrzení úspěšného odeslání.
 • Zápis a čtení informací z a do systémových registrů bylo upraveno i pro cizojazyčné verze operačních systémů.
 • Do nástrojové lišty (ribbon menu) byla zapojena funkce "Uložit jako filtr" i pro hledání F3 nastavené do režimu dialogového okna.
 • Ukládání XML podání bylo doplněno o funkčnost, že pokud v nastavení DUELU bude vyplněna cesta, bude xml soubor vždy uložen do podadresáře příslušné firmy a typu podání.

Obecné a globální pro 2020 (16.0.1)

 • Byl vyřešen problém, kdy na některých verzích SQL serveru na záložce Média nešly importovat odkazy na soubory.
 • V řadě sestav jsme vyřešili problém, kdy jazykové nastavení (Collation) serveru neodpovídalo nastavení databáze DUELu.
 • Tisk faktur byl vyladěn i pro doklady, které přetékají na více stránek a někdy se nezobrazovala rekapitulační tabulka RPDP nebo patička dokladu.

Obecné a globální pro 2020 (16.0.0)

 • Nová verze programu DUEL již nerozlišuje licence pro vedení jedné firmy a více firem, maximální počet firem v jedné instanci již není limitován na 255. Ani jedna z těchto změn licenční politiky však nevyžaduje změnu stávajících registrací, vše proběhne na pozadí a při upgrade se bude postupovat prakticky shodně jako u minulých verzí. Ve finále ale budou všechny registrované programy (s výjimkou startverzí) fungovat jako multiverze.
 • Instalační program byl pro všechny naše programy (nejen DUEL, ale i STEREO a JswEET) a převodové můstky upraven tak, aby název v seznamu aplikací Windows vždy začínal "Ježek software" a tak byly naše nainstalované programy pohromadě.
 • Do pravé části záhlaví okna programu DUEL byl přidán ovládací prvek nastavení možností zobrazení (až úplné minimalizace) pásu karet, tzv. ribbon menu. Zároveň byla (de facto nestandardně) zakázána minimalizace pásu karet pomocí dvojkliku na prázdné místo v něm, což působilo některým uživatelům potíže.
 • Pro zobrazení oznámení byla doplněna přesná specifikace kódové stránky, což zajistí správné zobrazení i na počítačích, které mají nastavení operačního systému nebo prohlížeče v jiné, než české jazykové mutaci.
 • V nové verzi byl průvodce pro založení nové firmy přeuspořádán pro logičtější sled jednotlivých kroků. Zároveň bylo umožněno firmu ihned po založení zaregistrovat nebo otevřít.
 • Nová agenda Aktivní saldokonto byla přidána i na domovskou stránku Přehledy, zároveň byl v Přehledech upraven seznam pro Sklady. Na modulové stránce Účetnictví byly potom doplněny odkazy na PS saldokonta a Aktivní saldokonto.
 • Spouštění skriptů bylo rozšířeno o možnost zařazení mezi oblíbené na domovskou obrazovku, kde jim také lze přiřadit klávesovou zkratku. Pomocí této klávesové zkratky potom lze skript spouštět "na pozadí" z libovolné agendy bez nutnosti přepínání na domovskou stránku nebo do agendy Skripty.
 • V agendě, která slouží pro zadávání skriptů, byla vylepšena ergonomie pro snadnější editaci, ukládání a jejich spouštění, zejména při práci se skripty s parametry.
 • Pro skripty, které jsou nastavené jako "firemní", je v nové verzi uplatňována kontrola na to, aby nešly spustit, pokud není žádná firma otevřená.
 • Velmi příjemnou novinkou, která byla zapracována do nové verze programu DUEL, je implementace kalkulátoru matematických výrazů do všech údajů, kam lze zadat čísla. Kalkulačku není třeba nijak zvlášť vyvolávat, stačí např. do měsíční mzdy zadat 18000+7200 nebo do jednotkové ceny napsat výraz 1234/56. Po stisknutí klávesy Enter program provede potřebný výpočet. Podporovány jsou všechny základní operace +-*/ a také závorky. Výsledek je automaticky zaokrouhlen na takový počet desetinných míst, kolik lze do editoru maximálně zadat. V souvislosti s touto novou funkcí byla vypuštěna původní jednoduchá kalkulačka vyvolávaná klávesovou zkratkou Ctrl+F5.
 • Výraznou změnou v ovládání je novinka v podobě hledání F3 v samostatném dialogovém okně. Do něj byla přenesena kompletní funkčnost jak jednoduchého hledání F3, tak složené podmínky Shift+F3 (skládání "a zároveň") i Ctrl+F3 (skládání "nebo"). Operátor lze obsloužit z klávesnice (standardní vyklopení Alt+šipka dolů nebo vypsáním jeho názvu) i myší. Stisk tlačítka OK (postupně pomocí Enter nebo ihned přes Ctrl+Enter) zahájí hledání. Hledání v okně je po instalaci nastaveno jako výchozí, pokud bychom chtěli používat hledání "po staru", můžeme jej aktivovat zaškrtnutím políčka "Zapnout hledání v Nástrojové liště". Přepnutí zpět na hledání v okně provedeme pomocí Alt+F3.
 • Do nastavení zobrazení bylo přidáno tlačítko - přepínač, které pro třídění nastavuje, zda základní kritéria doplní ještě i pořadím pořízení. Ve výchozím stavu je tento přepínač zapnutý, pouze pokud by při větším množství dat otevírání agendy zpomalovalo, doporučujeme vypnout.
 • Pro rychlý tisk první oblíbené sestavy (Ctrl+Shift+P) byl vypojen dialog na zadání parametrů, nyní se na pozadí použijí poslední použité parametry dané sestavy. Pokud navíc v nastavení programu Alt+Enter vypneme dialog dotaz na výběr tiskárny, bude požadovaná sestava vytištěna bez jakékoli interakce.
 • Do všech editů pro zadání kurzu byla zapracována kontextová nabídka (tlačítko se třemi čárkami, tzv. hamburger menu), pomocí které lze odskočit do číselníku měn (archivu kurzů) nebo vyvolat aktualizaci uloženého kurzového lístku.
 • Do číselníku bank byly přidány 3 nové bankovní ústavy. Z distribučního číselníku byly naopak 4 zaniklé banky vypuštěny.
 • S instalací nových komponent došlo k přepracování mechanizmu uplatňování zvětšeného písma operačního systému Windows 7, nyní by vykreslování mělo fungovat lépe a rychleji.
 • Pro filtry, které používají výběr hodnot ze seznamu, byl ošetřen stav, kdy uživatel žádnou hodnotu nevybere a pokusí se filtr spustit. Nyní tato akce nevede k syntaktické chybě a filtr (správně) nic nevybere.
 • Pro všechny vazby bylo zapracováno pamatování nastavení parametrů a filtrů.
 • Z rozklikávacího seznamu pro přidání nového záznamu, který se nabízí pod tlačítkem "Přidat...", byly vypuštěny tabulky, do kterých nelze zapisovat (např. RPDP ve Fakturaci).
 • Jednou z největších "systémových" novinek je možnost přidat do de facto libovolné agendy libovolný počet rozšiřujících polí. Tato pole mohou být různých typů a lze je "obalit" kódem, který umožní do nich ukládat potřebné uživatelské hodnoty nebo provádět jiné akce popsatelné SQL jazykem. Tato rozšiřující pole lze zapojit do rozložení tabulek (včetně např. barev a typů písma) tak, jako standardní pole, a dokonce lze podle nich i třídit, vyhledávat a filtrovat.
 • Do přenosů dávek mezi offline počítač bylo nutné zapracovat všechny datové změny v přenášených tabulkách.
 • I pro novou verzi byla připravena aktuální Databanka českých firem.

Účetnictví a finance pro verzi 16.1 (16.1.1) | Nahoru

 • Filtr "Použité účty" byl vylepšen tak, že nyní odhalí i účty, které ve výsledku jsou nulové, ale v rozúčtování dokladů aktuálního období byly skutečně použité.
 • Do automatického generování účetní dávky ze ZaP do účetního deníku (nastavuje se v parametrech) bylo zapracováno rozšíření pro doklady v režimu přenesení daňové povinnosti. Nově se tedy záložka RPDP plní i při účtováni "na pozadí".
 • Operace pro hromadné přeúčtování v účetním deníku byla vylepšena o možnost pracovat i s vybranými záznamy, doposud umožňovala přeúčtovat jen filtrované nebo všechny.
 • V účetním deníku bylo zajištěno, aby kalkulačka pro cizí měnu (vyvolaná pomocí Ctrl + Num+ např. v tabulce DPH) automaticky přepnula záznam do editačního režimu, aby bylo možné vypočtenou hodnotu také uložit.
 • Řada sestav účetního deníku (seznamy, pokladní deníky...) byla přetříděna tak, aby v rámci primárního řazení navíc zohledňovala i pořadí pořízení.
 • Díky optimalizaci SQL zpracování dat mohlo dojít ke zrychlení některých sestav, které počítají stav nevyrovnaných ZaP k datu.
 • Do sestav nevyrovnaných ZaP byl doplněn test na existenci vyhovujících dat, v případě negativního výsledku se zobrazí informace, že pro příslušnou sestavu data nejsou.
 • Export DIČ do všech souborů XML, které se týkají zpracování DPH, nyní zachovává úvodní nuly i v případech, kdy je DIČ (chybně) zadáno bez úvodních písmen CZ (nebo jiné identifikace státu).
 • Do nastavení číselníku skupin DPH byla pro údaj "Skupina 5" zapracována varianta "Nedobytné pohledávky §46-46g". Pomocí ní budou do kontrolního hlášení příslušné doklady správně identifikovány do sekcí A4 a B2. Zároveň s tím byly do číselníku přidány dva nové záznamy se zkratkami "NEPV-" a "NEPD-" odpovídající zadání opravy daně z nedobytných pohledávek z pohledu věřitele a dlužníka.
 • V agendě pro tvorbu vzájemných zápočtů byla operace Naplnit rozšířena o fungování i nad již jednou naplněnými položkami. V takových případech se program zeptá, zda původní položky smazat nebo opětovně zahrnout do výběru pro nové naplnění.
 • Práce s PS saldokonta v rámci účetní závěrky byla doplněna o přebírání Popisu z původních dokladů.
 • Operace pro dodatečné párování pořízených bankovních výpisů na ZaP byla doplněna i do režimu daňové evidence (doposud ji bylo možné využít pouze v účetnictví).
 • Informativní přehled výsledků, který se v režimu DE zobrazuje v průvodci roční uzávěrkou, byl doplněn o zobrazení hodnot pro druhou sníženou sazbu DPH.
 • Do Výkazu o majetku a závazcích byla pro lepší pochopení doplněna legenda, která uvádí, z jakých agend jsou čerpány hodnoty pro jednotlivé řádky.

Účetnictví a finance pro verzi 2020 (16.0.2)

 • Procedura, která zajišťovala, aby doklady přenášené z bankovních výpisů byly i v účetním (peněžním) deníku setříděné ve stejně, byla upravena tak, aby pořadí BV ještě více upřednostnila před dalšími faktory.
 • Do dávky při přenosu dokladů do účetního deníku (např. z bankovních výpisů) bylo zapracováno pamatování nastaveného třídění tak, aby i při příštím přenosu byly doklady setříděné stejně.
 • V agendě Závazky a pohledávky byly upraveny filtry "Neuhrazené závazky" a "Neuhrazené pohledávky". Nově do těchto filtrů vstupují i záporné záznamy (dobropisy).
 • V agendě Závazky a pohledávky byl upraven filtr "Placeno nic". Nyní do tohoto filtru nevstupují záznamy, které mají v poli Celkem hodnotu 0 (např. konečné zálohové faktury na nulovou částku).
 • Operace pro periodické opakování dokladu ZaP, která slouží např. pro vygenerování splátkových kalendářů a doposud byla dostupná pouze v režimu podvojného účetnictví, byla zapracována i do ZaP v režimu vedení daňové evidence. Periodické opakování dokladů ZaP bylo přizpůsobeno i nastavení dokladových řad, které v číselníku nemají zadaný žádný postfix. Dříve byla doplňována nula, nyní zachová prázdno.
 • Pořizování série dokladů v ZaP pomocí Ctrl+N bez meziukládání bylo vylepšeno tak, aby fungovalo i při automatickém účtování do deníku "s dávkou".
 • Import faktur do ZaP pomocí čteček QR kódů byl vylepšen i pro sekvence, které neobsahují kód měny.
 • U skupin mimo DPH byl do výklopné nabídky (lookupu) doplněn i náhled účtů MD a D.
 • Tisková sestava "Kontrola posloupnosti dokladových řad - pouze ZaP" nyní kontroluje i záznamy z archivu. Zároveň tedy byla doplněna i do agendy Závazky a Pohledávky + archivy.
 • V seznamu uložených historií výkazů bylo opraveno interní nastavování na příslušný řádek, aby byl smazán vždy ten požadovaný.

Účetnictví a finance pro verzi 2020 (16.0.1)

 • Byla upravena kontrola W229, která v ZaP upozorňuje na duplicitní VS, nyní zohledňuje i stavy, kdy v parametrech nejsou instituce vyplněny.

Účetnictví a finance pro verzi 2020 (16.0.0)

 • Nejvýraznější účetní novinkou, s přesahem do dvou modulů, je agenda Aktivní saldokonto. Nalezneme ji v modulu Analýzy, ovšem prvotní data čerpá z modulu Účetnictví. S jeho pomocí jsme schopni nejen v pasivní sestavě zobrazit nespárované a spárované doklady, ale můžeme s nimi aktivně pracovat v datových tabulkách. Navíc je možné pro párování zapojit zohlednění dalších kritérií jako Firmy, Střediska, Výkony a Zakázky.
 • Distribuční podoba číselníku druhů účtování prošla drobnou revizí, byly vypuštěny neaktuální záznamy.
 • Pro skupinu DPH PSEXH, která má být vyloučena ze souhrnného hlášení, byl v číselníku přepnutý řádek daňového přiznání z 21 na 26. Toto nastavení koresponduje s §102 zákona o DPH a kontrolou portálu, která požaduje soulad řádku 21 DAP DPH a informací v souhrnném hlášení.
 • Pro skupinu DPH "UPR", která řeší úpravy odpočtů daně podle §78 - §78c, byla v distribuční podobě číselníku i při upgrade doplněna čísla účtů 343 (režim PÚ) a čísla sloupců (DE). To umožní příslušné doklady zadat rovnou do deníku, namísto využívání Pomocné evidence DPH.
 • Do účetního deníku byl připraven filtr "Skladové doklady", který za zvolené období a sklad zobrazí všechny doklady s vazbou na odpovídající pohyby.
 • V účetním deníku byly upraveny 3 filtry, které testují rozúčtování více/méně/rozdílně. Nyní lépe zohledňují hodnoty mimo DPH v různých variantách nastavení započítávání do Celkem a případné změny znaménka.
 • I do detailu účetního deníku byla přidána podpora zadávání kurzu měny pomocí datumu.
 • Pro uživatele, který má v účetním deníku práva pouze pro editaci, bylo zakázáno přidávání nových záznamů i v detailu ÚD.
 • V sestavách výsledovek bylo doplněné dvouúrovňové řazení vystupujících účtů.
 • V sestavách účetního deníku se zůstatky byla při výpočtu KS pro obecně rozvažné účty zohledněna možnost změny povahy A/P v závislosti na zvoleném období.
 • Sestava Kontační lístek - malý (tzv. košilka) nyní pro doklady v obvyklém rozsahu umožňuje tisk tří výstupů na stránku. Pokud by se vzhledem k počtu rozúčtování tři doklady nevešly, stránkování se automaticky upraví.
 • Do Účetního deníku přibyla sestava "Seznam vět v deníku s rozúčtováním (s vynecháním vybraných účtů)", která logicky vychází ze "Seznamu vět v deníku s rozúčtováním" a podobně jako u již připravené košilky má parametry na seznam účtů, které má vypustit. Výsledek tak v některých případech vizuálně odpovídá "jednostrannému" účtování, na které jsou někteří uživatelé zvyklí z jiných programů.
 • Sestavy knih faktur podle obratu (v ÚD i ZaP) byly doplněny o několik sloupců, které pracují z hodnotami mimo tabulku DPH. Snadněji tak lze vyhodnotit např. transakce, kde byly placeny zálohy.
 • Do peněžního deníku byla doplněna nová sestava "Sloupce v druhu operace" umožňující parametricky vybrat sloupce PD a přes tento výběr zobrazí pouze doklady, které se do těchto sloupců promítnou.
 • Sestava rychlé faktury byla doplněna o rekapitulační tabulku RPDP tak, aby byla použitelná jako určitá varianta kontačního lístku (košilky).
 • Importy do závazků a pohledávek byly rozšířeny o zajímavou možnost načtení QR faktury. Pokud máme k PC připojenu 2D čtečku, lze z QR kódu s její pomocí načíst celou řadu informací a potom jen doplnit zbývající. Operaci nalezneme na záložce "Přenosy dat", pod tlačítkem s ikonou QR kódu.
 • Pro případy, kdy zdrojový soubor neobsahuje zkratku dokladové řady, byla v obecném importu do ZaP vylepšena práce s párovacím znakem. Nyní je do PZ zapracována zkratka z průvodce importem.
 • Kontrola W229, která v ZaP upozorňuje na duplicitní VS, byla upravena tak, aby nehlásila duplicity pro oficiální instituce (FÚ, ČSSZ...) uvedené v parametrech firmy, pro zdravotní a další pojišťovny uvedené v číselníku pojišťoven a pro doklady, ve kterých je jako VS uvedeno IČO nebo DIČ zpracovávané firmy.
 • Aby se předešlo zbytečným duplicitám v ZaP, byla do operace Kopie přidána podmínka, že dokladová řada musí mít nastavené automatické zvyšování čísel dokladů.
 • Pro ZaP evidující daňovou povinnost nebo nadměrný odpočet DPH, již v číselníku dokladů není vyžadováno nastavení typu Z/P.
 • V ZaP byla pro změnu firmy zapracována poměrně složitá logika na následnou změnu nebo zachování specifického symbolu. Nyní je zohledněna evidence specifického symbolu v účtu původní firmy, v účtu nové firmy a přímo v ZaP.
 • Pro snazší orientaci v dokladech, kdy není zřejmá souvislost záloh a konečných dokladů, byla do Závazků a pohledávek přidána sestava Doklady vhodné k proúčtování. Ta ukáže po jednotlivých firmách skupiny dokladů, které teoreticky mohou být proúčtovávání.
 • Na všech místech, kde lze odeslat doklad do EET, byla upravena podpora prodeje použitého zboží tak, aby datová věta odpovídala tomuto speciálnímu případu.
 • Všechny agendy, které obsahují záložku RPDP (ZaP, PD, Pokladna...), byly vylepšeny o možnost souvislého pořizování řady dokladů pomocí Ctrl+N bez meziukládání (Ctrl+Enter).
 • Ve všech agendách, které podporují editovatelnou tabulku RPDP (ZaP, Pokladna, PD, ÚD), bylo rozšířeno automatické předgenerovávání i pro přijaté doklady, které obsahují více sazeb DPH.
 • Bylo opraveno účtování dokladů v režimu přenesení daňové povinnosti, za určitých okolností program hlásil pokus o uložení duplicitních záznamů do pomocné tabulky RPDP.
 • Všechny sestavy, na kterých vystupuje informace o EET byly upraveny dle novely, která stanovuje povinné uvádění DIČ pro všechny právnické osoby a pro ty fyzické, jejichž DIČ není tvořeno rodným číslem (zahraniční).
 • Do agendy Bankovní výpisy bylo zapracováno vizuální upozornění na situace, kdy odpovídající doklad v ZaP není zcela uhrazen. Stavy, kdy je placeno "Více" nebo "Méně", jsou nyní signalizovány oranžovou barvou písma celého řádku. Tato funkčnost platí pro režim podvojného účetnictví i daňové evidence.
 • Přenosová procedura pro účtování bankovních výpisů do účetního deníku (a v režimu DE do peněžního deníku) byla doplněna o práci s pořadím pořízení. Pokud je zapnutý přepínač, že při třídění má být zohledňováno i pořadí pořízení, budou položky bankovního výpisu i v účetním deníku vystupovat tak, jak byly pořízené do BV.
 • Podobně jako v BV bylo i do Pokladny přidáno barvení řádků podle stavu ZaP - nedoplacené nebo přeplacené položky jsou zobrazeny oranžově.
 • Pro dodatečnou editaci dokladu v pokladně, který má vyplněný doklad 2 a u nějž se snažíme vyplnit datum DPH, byly jasně rozdělené kontroly pro režim PÚ a režim DE.
 • Sestava salda nevyrovnaných faktur podle splatnosti 30, 60, 90... byla pro proúčtování konečné faktury a daňového dokladu na přijatou platbu vylepšena tak, že pro dohledávání datumů nevyužívá pouze Doklad 1 a Doklad 2, ale i Párovací znak.
 • S ohledem na pokročilejší funkce párování aktivního saldokonta byla do PS saldokonta doplněna evidence středisek, výkonů a zakázek. Zároveň byla upravena účetní závěrka, aby nové PS již SVZ obsahovaly.
 • Ačkoli se pro párování dokladů saldokonta variabilní symbol nijak neuplatňuje, může pomoci s orientací v zobrazených dokladech. Z tohoto důvodu byl VS také doplněn do PS saldokonta.
 • V sestavách Kontrolního hlášení byly názvy sekcí A1 - B3 aktualizovány podle posledních pokynů Finanční správy.
 • Sestava "Záznamní povinnost - dle řádků DAP DPH" byla rozšířena o možnost uživatelsky nastavit, jak má být výstup tříděn - zda podle data nebo dokladu.
 • Do vybraných sestav záznamní povinnosti byl doplněn postfix dokladu a další symbol (EČDD).
 • V agendě Zpracování DPH byl do rychlé nápovědy pravého panelu doplněn odkaz na pokyny k vyplnění Souhrnného hlášení.
 • Do rychlé nápovědy agendy Zpracování DPH byl přidán pracovní postup vysvětlující zpracování dodatečného přiznání k DPH.
 • I pro nový DUEL byl připraven skript, pomocí kterého lze upravit založenou firmu do nastavení vhodného pro účtování neziskových organizací. Tento skript nalezneme ve sdílených dokumentech, ve složce Ježek software DUEL\Výkazy\.
 • V balíčku pro nevýdělečné organizace byla v distribuční podobě účtového rozvrhu provedena úprava nastavení daňové uznatelnosti některých nákladových účtů.

Analýzy pro verzi 16.1 (16.1.1) | Nahoru

 • V aktivním saldokontu byla pro větší bezpečnost operace "Úprava párování" změněna tak, že pokud není provedený výběr dokladů, je nabízena změna párovacích kritérií pouze pro aktuální doklad. Pokud budeme chtít změnit doklady filtrované nebo dokonce všechny, musíme na odpovídající volbu vědomě překliknout.

Analýzy pro verzi 2020 (16.0.2)

  V tiskové sestavě "Výsledovka za IČO firmy" byla sloučena sekce firem bez IČO se sekcí dokladů, kde firmy nejsou vůbec zadány.

Analýzy pro verzi 2020 (16.0.0)

 • Nejvýraznější účetní novinkou, s přesahem do dvou modulů, je agenda Aktivní saldokonto. Nalezneme ji v modulu Analýzy, ovšem prvotní data čerpá z modulu Účetnictví. S jeho pomocí jsme schopni nejen v pasivní sestavě zobrazit nespárované a spárované doklady, ale můžeme s nimi aktivně pracovat v datových tabulkách. Navíc je možné pro párování zapojit zohlednění dalších kritérií jako Firmy, Střediska, Výkony a Zakázky.

Kancelář pro verzi 16.1 (16.1.1) | Nahoru

 • Do celé řady operací, které pracují s volbou filtrovaných záznamů, byla k nastavenému filtru zapracována ještě kombinace s případnými vstupními (pevnými) filtry. Příkladem může být operace "Naplnit" v agendě "Převodní příkazy", kde se uživateli aplikuje jeho vstupní filtr na záznamy ZaP.
 • Manuální plnění položek převodního příkazu bylo upraveno tak, aby ani při ručním plnění nebyly dostupné doklady ze ZaP, které jsou uživateli skryté vstupním (pevným) filtrem.
 • Do agendy převodních příkazů byla přidána nová operace pro import položek z QR kódů plateb. Díky ní můžeme pohodlně přikázat úhradu oskenováním kódu na faktuře.
 • Obecný export SEPA plateb byl doplněn o standardně nepovinný údaj InitgPty, který je ovšem ČSOB vyžadován a bez něj převodní příkaz nepřijme. Zároveň byly v rámci exportu vypuštěné některé nepodporované znaky.
 • Pro snazší nastavení homebankingu byl do průvodce exportu PP a importu BV doplněn vysvětlující text s odkazem na (aktualizovanou) nápovědu.
 • Novelizace zákona č. 16/1993 Sb. o silniční dani upravuje (snižuje) výši ročních sazeb daně podle § 5 písm. b) a c), které se týkají návěsů (sazby podle hmotností na nápravy a počtu náprav) a ostatních vozidel (podle počtu náprav). Aktualizace programu DUEL promítá tyto změny do číselníku "Sazby silniční daně", při zpracování přiznání budou nové hodnoty promítnuty do celého roku 2020. Po instalaci doporučujeme kontrolu zmíněného číselníku a přepočet záloh na příští období podle aktualizovaných sazeb.
 • Evidence vozidel byla rozšířena o příznak, pomocí kterého lze nastavit případné osvobození od placení silniční daně dle § 3. Pokud se některého vozidla takové osvobození týká, po aktualizaci vybereme z výklopného seznamu přesnou variantu důvodu osvobození.
 • Do agendy Silniční daň byla zapracována nová operace "Naplnit vozidla". Pokud máme založený základ přiznání, pomocí této operace snadno doplníme nejen seznam vozidel, která v něm mají vystoupit, ale i jejich vlastnosti (zatřídění, osvobození, sazby) a podle evidence jízd i odpovídající období.
 • V agendách pro tvorbu přehledů za OSVČ (OSSZ i ZP) bylo zakázáno pořizovat kopie záznamů.
 • Export DPFO do XML byl ošetřen proti chybné žádosti o vrácení přeplatku v případech, kdy žádný přeplatek nevychází.

Kancelář pro verzi 2020 (16.0.2)

 • V agendách pro podání přehledů za OSVČ (ČSSZ i ZP) bylo zakázáno pořizování kopií pomocí kombinace kláves Ctrl+Shift+N. Hrozí, že kopie přehledu z minulých let převezme staré hodnoty a uživatel si chyby nevšimne.
 • V rámci exportu DPPO do XML bylo vypuštěno ukládání několika elementů, pokud byla jejich hodnota nulová. Na portále EPO tedy již nevystupují jako neopodstatněné.
 • Sestava převodních příkazů s QR platbami byla vylepšena o schopnost samostatného počítání IBAN potřebného pro QR kód i pro případy, kdy číslo účtu není přebíráno z adresáře firem a je zadáno přímo do položek PP.
 • Ve výpočtu silniční daně bylo i pro vozidla, která byla pořízena v roce, za který se přiznání podává, zapracováno zohlednění zadaných měsíců provozu.
 • Operace pro aktualizaci semaforu CRIBIS byla rozšířena tak, aby v případě nedostupnosti ZIP souborů na FTP serveru dokázala stáhnout a zpracovat "náhradní" TXT soubor.

Kancelář pro verzi 2020 (16.0.1)

 • Do Přehledu ZP pro OSVČ za rok 2019 byla zapracována odpovídající výše minimálního vyměřovacího základu.
 • Do výpočtu pojistného v Přehledu pro ČSSZ za OSVČ byla zapracována nová sazba pojistného.
 • Ve výpočtu silniční daně byl opraven výpočet za vozidla, která byla pořízena v roce, za který se přiznání podává.
 • Pro potřeby Raiffeisen Bank byly do exportu cizoměnových převodních příkazů do formátu SEPA doplněny adresní informace příjemce.

Kancelář pro verzi 2020 (16.0.0)

 • V číselníku měn byla aktualizována záložka "Internet", ponechány byly pouze funkční odkazy.
 • Parametry homebankingu byly rozšířené o příznak "Zobrazit soubory všech typů". V případě, že je zaškrtnutý, nabídnou se při importu do BV všechny soubory, ne jen vybrané přípony.
 • Do seznamu komunikačních možností homebankingu přibyla varianta "Česká spořitelna - George".
 • Kvůli homebankingu George (od České spořitelny) byl v exportu PP ve formátu ABO zkrácen výstup poznámky na 35 znaků.
 • V importu bankovních výpisů ve formátu ABO byly provedené drobné úpravy umožňující načíst i GPC soubory pocházející z George České spořitelny.
 • Do formátu homebankingu SEPA byl zapracován příznak "Do PP převzít multiměnovou složku účtu". Pokud jej zaškrtneme, bude přikázaná částka odečítána ve stejné měně, jako je na příkaze, pokud ne, bude odečtena v hlavní měně účtu. Práci s tímto příznakem by měli uvítat zejména uživatelé Raiffeisenbank.
 • V homebankingu bylo vyřešeno zobrazování formátu při zvětšeném měřítku, při určitých hodnotách nastavení se nezobrazoval.
 • Do výklopných seznamů, pomocí kterých se vybírá firma, byly nově připojeny ulice a místo sídla. Ve výchozím stavu je šířka nových sloupců nulová a přidané informace jsou tedy neviditelné, zapnout se ale dají pomocí editoru výklopných seznamů na záložce "Zobrazení".
 • Do rychlé nápovědy Adresáře firem byly doplněny odkazy na videonávody jak zkontrolovat DIČ v systému VIES, jak prověřit spolehlivost plátce DPH, jak otestovat insolvence a jak pracovat s rejstříkem ekonomických informací CRIBIS.
 • V adresáři osob byly na záložce "Firmy" napraveny obráceně zapojené výklopné seznamy pro Sekce a Funkce.
 • Kontrola insolvencí v adresáři osob byla vylepšena o schopnost párování informací z rejstříku proti AO bez ohledu na to, jestli je na jedné nebo druhé straně v rodném čísle uvedené lomítko nebo ne.
 • Do výklopného seznamu, pomocí kterého se zadávají obce (adresář firem, adresář osob), bylo přidáno hledání také podle místa pošty.
 • V obou fakturacích byla zapracována zjednodušená metodika zadávání prodeje použitého zboží, v této souvislosti byly upraveny sestavy faktur tak, aby odpovídaly náležitostem DD.
 • Defaultní hodnoty pro plnění střediska, výkonu nebo zakázky v hlavičce fakturací (v modulu kancelář i sklady) byly upraveny tak, aby zohledňovaly druh účtování a jeho případnou změnu.
 • Dohledání posledního nastavení zaokrouhlení, používané pro defaultní hodnotu tohoto příznaku, bylo rozdvojeno pro případy, kdy je datum splatnosti shodné s datem vystavení, a pro případy, kdy se tato data liší.
 • Do sestav faktur byl doplněn tisk QR kódu v maximálním možném rozsahu dle specifikace uvedené na www.qr-faktura.cz. Do kódu je uložena např. kompletní tabulka DPH a také typ dokladu a plnění.
 • Ve fakturách pro neplátce bylo opraveno ukládání parametru pro generování QR kódu pro platbu, nyní tento parametr neovlivňuje další nastavení.
 • V tabulce DPH na sestavách faktur byla upravena logika pro výstup popisku u součtu, který může obsahovat buď součet za osvobozené plnění (0%) nebo za plnění v režimu přenesené daňové povinnosti (RPDP). Vzhledem k tomu, že na jednom dokladu nemohou být oba druhy plnění zároveň, bylo původní "RPDP+0%" nahrazeno vždy odpovídající variantou.
 • Do tiskové sestavy "Stvrzenka - hotovost" v agendě Fakturace - kancelář bylo doplněno zaokrouhlování dle platného nominálu.
 • Operace Platba v ZaP a obou fakturacích byla rozšířena o automatické plnění popisu výsledného dokladu. Upraveny byly procedury v režimu účetnictví i daňové evidence.
 • Pro operace účtování plateb faktur (Kancelář i Sklady) do agendy "Neúčetní platby" byly vypuštěny povinnosti mít v číselníku dokladů nastavené účty jak u dokladové řady faktur, tak i u řady pro platbu.
 • Pro některé speciální případy (např. vratky za přeplacené faktury) byl upraven přenos záznamů do neúčetních plateb tak, aby tyto neměly snahu vstupovat do EET.
 • Do exportu elektronického podacího archu (ePa) byl doplněn VS a logika pro výstup udané ceny dobírky.
 • V sestavách objednávek byl upraven výstup dodavatele, za určitých okolností docházelo ke zdvojení jména fyzické osoby.
 • V agendě E-tržby bylo chování tlačítek pro přidání a mazání záznamů (přesněji řečeno jejich aktivace a deaktivace) sjednoceno s přístupovými právy pro tuto agendu.
 • Agenda DPPO byla upravena podle vzoru pro rok 2019, v rychlé nápovědě byly aktualizovány také pokyny k vyplnění formuláře.
 • V pravé nápovědě byly aktualizovány pokyny pro vyplnění daňového přiznání k daním z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2019.
 • Pro vyplňování DPFO v režimu daňové evidence byla pro úhrn příjmů a úhrn výdajů podle §7 (řádky 101 a 102 Přílohy č. 1) zapracována vyklopítka, ve kterých jsou uvedeny částky odpovídající příjmům z peněžního deníku s korekcemi o uzávěrkové operace. Pomocí nich lze snadno převzít odpovídající částky. Zachována ovšem zůstala i možnost napsat požadovaná čísla ručně.
 • Do DPFO byla promítnuta změna výdajových paušálů při uplatňování výdajů procentem.
 • Pro DPFO byly aktualizovány také přílohy č. 1 až 3. Zapracováno bylo i nové definiční schéma XSD pro export přiznání do XML.
 • Agenda pro vystavení Přehledu pro ČSSZ za OSVČ byla aktualizována podle posledních formulářů, do výpočtů byla zapracovány kontroly a limitní částky platné pro rok 2019.
 • Pro Přehled ZP pro OSVČ byl do rychlé nápovědy doplněn odkaz na aktualizované pokyny k vyplnění.
 • Do výpočtu Přehledu o příjmech a výdajích ZP pro OSVČ (agenda modulu Kancelář) byly promítnuty nové částky používané za rok 2019. Aktualizovány byly také PDF tiskopisy všech zdravotních pojišťoven.
 • Do přehledu OSVČ pro ZP byl upravený přenos příjmů a výdajů z DPFO, nyní zohledňuje příjmy a výdaje i v případě spolupracujících osob.
 • V agendě Silniční daň byly aktualizovány pokyny pro vyplnění přiznání.
 • Pro rok 2020 bylo nutné aktualizovat také ceny paliv a sazby náhrad za používání motorového vozidla.
 • V seznamu prázdných formulářů (Nastavení firmy / tlačítko tiskopisy) byly aktualizovány všechny PDF soubory tak, aby byly připravené pro rok 2020.
 • Mezi prázdné PDF formuláře v parametrech firmy, které jsou dostupné pod tlačítkem "Tiskopisy" a které lze použít pro ruční vyplnění, byla přidána nová položka "ČSSZ - Žádost o změnu způsoby výplaty při DPN"
 • Do nové verze byl zapracován daňový kalendář pro rok 2020 se všemi termíny tak, jak jej zveřejnila Finanční správa.

Majetek pro verzi 16.1 (16.1.1) | Nahoru

 • V sestavách inventárních karet majetku, odpisových plánů a uplatněných daňových odpisů bylo ošetřeno dělení nulou, ke kterému mohlo docházet při chybně zadaných parametrech nebo nesprávných úpravách odpisových sazeb.
 • Do přenosu splátek majetku na leasing do ZaP byla doplněna práce s bankovním účtem, který má leasingová firma přiřazen. Nyní se do závazků plní ihned při vytvoření dávky.

Majetek pro verzi 2020 (16.0.0)

 • V agendě dlouhodobého majetku byl kompletně přepracován výpočet odpisů nehmotného majetku. Nyní jsou odpisy počítány korektně i pro případy technického zhodnocení (nejen jednorázového, ale i opakovaného), dokonce i v případech, kdy je majetek zhodnocen až po skončení standardní doby odepisování.
 • V souvislosti s podporou TZ u nehmotného majetku bylo nutné do číselníku odpisových skupin doplnit informace, o kolik měsíců se při technickém zhodnocení prodlužuje doba odpisů. Příslušné hodnoty jsou po upgrade uloženy ve sloupci, kde se jinak uvádí odpisová sazba platná v letech odpisování ze zvýšené ceny.
 • Ze sestavy pro kontrolu aktuálních daňových odpisů byl vyřazen nehmotný majetek, aktuální technologie neumožňuje nový výpočet jednoduše implementovat. Do budoucích verzí ale plánujeme na všech místech výpočty odpisů sjednotit a do sestavy doplnit.
 • Do sestavy "Stav majetku dle účtů zařazení" byly přidány součty včetně technického zhodnocení.

Mzdy pro verzi 16.1 (16.1.1) | Nahoru

 • Jednou z největších novinek modulu Mzdy je kompletní podpora prominutí pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s opatřeními v boji proti koronaviru. Podle speciálního zákona je při splnění určitých podmínek zaměstnavatelům umožněno za měsíce červen až srpen 2020 snížit svůj vyměřovací základ a tedy i odvádět nižší pojistné na sociální zabezpečení. (Poznámka - toto ale nemá vliv na brutaci a tedy zdanění mezd zaměstnanců.) V této souvislosti byla zapracována celá řada novinek a úprav - kontrolní sestava, která ukáže, zda bude možné prominutí uplatnit, nový PDF formulář Přehledu o výši pojistného, nový formát XML pro export přehledu na portál ČSSZ, úprava sestav SP a mzdových nákladů a samozřejmě byl upraven také přenos SP do účetnictví (ZaP i ÚD). Vše se opírá o rozšíření parametrů sociálního pojištění, kam byl přidán příznak, zda prominutí uplatňovat (lze za každý měsíc samostatně). Upozorňujeme, že celá problematika je poměrně složitá a snížení VZ má řadu podmínek. Podrobný návod jak postupovat je uveden na našich stránkách a byl zapracován také do nápovědy mezi pracovní postupy agendy měsíčních mezd.
 • Od 1. června 2020 se novelou zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění navyšuje vyměřovací základ osob, za které je plátcem pojistného stát, z původních 7.903 Kč na 11.607 Kč. O tuto hodnotu se snižuje vyměřovací základ zdravotně postižených zaměstnanců, kteří pracují u zaměstnavatele, jenž zaměstnává více než 50 % invalidů.
 • S účinností od 1.7.2020 (tedy poprvé za červencové mzdy) dochází ke změně výpočtu základní nezabavitelné částky u exekucí a insolvencí. Dosud se při výpočtu zohledňovaly dvě třetiny součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení, z této hodnoty dále jedna čtvrtina na každou vyživovanou osobu. Nově se bude místo dvou třetin počítat se třemi čtvrtinami a na vyživovanou osobu jedna třetina. Ve výsledku se tedy základní nezabavitelná částka poměrně významně zvyšuje a zaměstnanci se budou strhávat nižší exekuční či insolvenční srážky.
 • Výpočet insolvencí, které jsou zadané fixní částkou, byl omezen tak, aby se při nižších příjmech nedostávala čistá mzda do záporných částek. Srazí se maximálně tolik, aby čistá mzda byla nulová.
 • Do aktualizace byla promítnuta novela legislativy, která jednoznačně uvádí, že daňový bonus již nelze do exekucí zahrnout jako jinou peněžitou pohledávku.
 • Do kontroly W815, která hlásí případný souběh zadaných insolvencí, byla přidána podmínka testující jejich aktivnost.
 • Do agendy Personalistika byla doplněna nová operace pro výpočet pravděpodobného výdělku. Ta podle zadané personální karty (datum nástupu, týdenní úvazek, tarifní mzda a náhrada za svátek), obvyklých hodnot (odměny, prémie apod.) a mzdového období přepočítá pravděpodobný výdělek dle §355 Zákoníku práce.
 • Do agendy Měsíční mzdy byla přidána operace "Kontrola záznamů". Ta prověří jak klasické chyby a varování, tak otestuje, zda zadané hodnoty klíčových hodnot mzdy odpovídají předpokladům.
 • Do kontroly W183, která hlásí zpracování personální karty nebo měsíční mzdy zaměstnance v insolvenci, byla přidána podmínka na existenci zadané insolvence a na období, ke kterému se vztahuje.
 • Do procesu ukládání měsíčních mezd byla zapracována kontrola na to, zda odváděná daň odpovídá předpokladu.
 • V měsíčních mzdách byla zpřesněna kontrola W834, která hlásí, že vyloučené doby by se neměly krýt s dobou pojištění, v níž měl zaměstnanec příjmy, jež se zahrnují do vyměřovacího základu (Z. č. 155/1995 Sb. §16 odst. 4).
 • Při výpočtu odvodu zdravotního pojištění za zaměstnance byl v souvislosti s poskytováním náhrad za překážky na straně zaměstnavatele zpřesněn výpočet alikvótní části minimálního vyměřovacího základu a následně i pojistného, které je z něj povinen odvádět zaměstnavatel. V případech, kdy zaměstnavatel "doplácí do minima", již není nutné provádět ruční korekce a vše funguje automaticky.
 • Do porovnání příjmů pro přiznání daňového bonusu byl zohledněn i souběh příjmů, kdy ani jeden nedosahuje potřebné hranice. Nyní se počítá součet.
 • Přenos srážek z mezd do evidence ZaP byl upraven tak, že do dávky již nevstupují srážky, které nemají vyplněné číslo bankovního účtu a zároveň mají prázdnou firmu. Pokud tedy nechceme např. srážky za obědy přenášet do závazků a řešíme je jinak, stačí u nich bankovní účet a firmu vyprázdnit... Naopak u srážek, které do ZaP přenášeny být mají zkontrolujeme, že mají alespoň jeden z uvedených údajů vyplněný.
 • Přenos sociálního pojištění za podnik v nekumulované variantě "po zaměstnancích, střediscích, výkonech, zakázkách" byl upraven tak, že zaokrouhlení se nyní i při opakovaném spouštění koriguje vždy ve stejném záznamu.
 • Do operace pro odeslání Přílohy k žádosti o dávky byl zapracován test na aktuálnost certifikátu ČSSZ, pokud aktuální není, program automaticky stáhne nový.
 • V podání elektronické Přílohy žádosti o dávku bylo rozšířeno vykazování odpracovaných hodin a délky směny z celých čísel na čísla se dvěma desetinnými místy.
 • Při automatickém stahování eNeschopenek (z portálu APEP nebo prostřednictvím XML souboru z datových schránek) program přiřadí pouze ty zaměstnance, kteří jsou v personalistice zadaní jako aktivní.
 • V XML souboru hlášení o ukončení neschopnosti bylo opraveno plnění elementu pro titul.
 • Při překročení maximálního vyměřovacího základu se při plnění ELDP nyní přenáší vyměřovací základ v plné (tedy maximem neomezené) výši.
 • Do agendy ELDP byl zapracován nové filtr pro "Období Od - Do" s možností zadání rozsahu měsíců jednoho roku. Zároveň byl do Personalistiky přidán nový filtr na zaměstnance, kterým za zadané období nebyly ELDP zpracovány.
 • Pro potřeby plnění přílohy č. 2 k vyúčtování daně jsou nyní všichni zaměstnanci, kteří nemají v adresáři osob vyplněný stát, vyhodnoceni jako tuzemci. Pokud mají v příloze vystoupit, musí mít vyplněný odpovídající stát.
 • Výpočet nároku na dovolenou byl zdola omezen nulou.
 • V číselníku kategorií pracovních poměrů byl původní popisek "Výkaz mezd" změněn na návodnější "Statistika". Odpovídajícím způsobem byla upravena i nápověda.
 • Kategorie pracovního poměru DPC_MR - Zaměstnání malého rozsahu byla přejmenována na Dohoda o pracovní činnosti - malý rozsah. Na základě tohoto textu pak tento "poměr" vystoupí ve statistice (část "Zpravodajská jednotka") v odměnách za DPČ.
 • Ve statistickém výkazu mezd bylo umožněno zadání "Průměrného počtu zaměstnanců" a "Průměrného přepočteného počtu zaměstnanců" na dvě desetinná místa.
 • Ve statistickém výkazu mezd jsou nyní ostatní osobní náklady automaticky součtovány, výpočet je převzat z kontrolního programu.
 • Při zpracování statistiky je po spuštění operace "Přepočet" zachován dříve zadaný kód územní jednotky podle LAU1, dříve se prázdnil.

Mzdy pro verzi 2020 (16.0.4)

 • Verze 16.0.4. řeší problém se započítáváním krácených náhrad do mzdových období následujících po nepřítomnostech, ke kterým se krácené náhrady vztahují.

Mzdy pro verzi 2020 (16.0.3)

 • Základním důvodem pro vydání aktualizace 16.0.3 byla úprava přenosu hodnot mezi agendami Nepřítomnosti a Měsíční mzdy, která řeší poskytování náhrad za svátky připadající na pracovní dny. Díky tomu nemusí zaměstnavatelé poskytující náhrady z důvodu současných omezení (tzv. kurzarbeit) částku náhrad připadající na svátky upravovat a při správném zadání bude vše fungovat automaticky.
 • Pro snazší tvorbu podkladů Vyúčtování mezd pro Úřad práce byla do agendy Měsíční mzdy připravena sestava "Mzdové náklady (COVID-19)". Ta vyčíslí náhrady (karanténu, nekrácené 100 % i krácené), odpovídající zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem a z toho plynoucí celkové náklady.

Mzdy pro verzi 2020 (16.0.2)

 • Od 1. dubna 2020 se mění výše životního minima, zvyšuje se na částku 3.860 Kč. Hodnota ovlivňuje výpočet srážek na exekuce či insolvence a program před výpočtem zkontroluje, zda je v parametrech uvedena správně. Pokud ne, automaticky ji doplní.
 • V agendě Personalistika na záložce 4. Děti upraveno automatické vyplnění data narození dle rodného čísla u dětí, které se narodily v roce 2020.
 • V případě používání agendy Příprava mezd a doplnění počtu hodin za přesčas, jsou nově tyto hodiny automaticky přípočítávány k odpracované době ve mzdě.
 • V agendě Nepřítomnosti na záložku Příloha k žádosti o dávku se automaticky doplní údaje dle personalistky (středisko, výkon, zakázka, pobírání důchodu nebo zda se jedná o studenta)i v případě pořízení nemoci prostřednictvím eNeschopenky.
 • V agendě Nepřítomnosti na záložce Příloha k žádosti o dávku se nyní pamatuje naposledy uvedená kontaktní osoba vč. telefonu a e-mailu.
 • V Příloze k žádosti o dávku (resp. v generování příslušného XML) bylo opraveno zobrazování započitatelného příjmu i v případech, kdy byl příjem v daném měsíci nulový.
 • S ohledem na změny struktur datových zdrojů eNeschopenek na straně ČSSZ (změny se týkají jak struktur souborů zasílaných datovou schránkou tak dat stahovaných přímo z ePortálu ČSSZ), jsme upravili operaci pro stahování eNeschopenek. Nově jsou zpracovávány notifikace typu "storno" a "změna". Upraven byl také způsob vyhodnocování platnosti jednotlivých typů, a to podle data notifikace, který je ČSSZ rovněž nově poskytován.
 • Při načítání eNeschopenky ve formátu XML (z datové schránky) program nyní kontroluje variabilní symbol z XML s variabilním symbolem uvedeným v agendě Parametry firmy v sekci Instituce. Pokud variabilní symboly nesouhlasí, zobrazí se upozornění, že načítané XML pravděpodobně spadá pod jinou účtovanou firmu.
 • V agendě Nepřítomnosti byl v sestavách odpracované doby do pracovního fondu zohledněn stav, kdy zaměstnanec má svátek připadající na pracovní den hrazen náhradou.
 • Pro export přílohy k žádosti o dávku do XML bylo aktualizováno příslušné validační schéma.
 • Nové tiskopisy Potvrzení o zdanitelných příjmech a Potvrzení o příjmech DPP podle vzorů pro rok 2020 byly zapracovány i mezi "obyčejné" sestavy, které (na rozdíl od exportů do PDF) umožňují hromadný tisk.
 • Tiskové sestavy Personální karta a Produktový list byly doplněny o možnost tisku médií, která jsou uložena jako odkaz (nikoli uložené v databázi).
 • Tiskové sestavy "Rekapitulace mezd" byly doplněny o rozdělení odvedených částek samostatně pro daň zálohovou a daň srážkovou.
 • Tisková sestava "Odpracované hodiny po měsících" je doplněna o parametr na zadání požadovaného roku.

Mzdy pro verzi 2020 (16.0.1)

 • Načítání eNeschopenek ze souboru XML bylo rozšířeno i na případy, kdy obsah neodpovídá přesně dokumentaci. ČSSZ přiznala, že se jednalo o dočasnou chybu, která je aktuálně opravená, ale na naší straně jsme "pro jistotu" toto rozšíření ponechali.
 • Kontroly pro export přílohy k žádosti o dávku do souboru XML byly přizpůsobeny i "dlouhým" číslům bankovních účtů.
 • Ve správci sestav bylo opraveno volání exportu Přílohy k žádosti o dávku. Export pomocí operace v menu byl bez problémů.
 • Do Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti byla zapracována podpora zkrácených pracovních úvazků.
 • Účtování do deníku při uzávěrce mezd bylo ošetřeno pro případy, kdy nejsou pořízeny žádné mzdy.

Mzdy pro verzi 2020 (16.0.0)

 • Nová verze je samozřejmě kompletně připravena na aktuální legislativu, jedním z nejdůležitějších parametrů je nová výše minimální mzdy. Ta se promítá do číselníku "Skupiny prací" a parametrů "Zdravotní pojištění". V těchto parametrech se zároveň mění hodnota snížení vyměřovacího základu pro invalidy.
 • Zejména pro správný výpočet mezd (a např. i splatností) byla pro rok 2020 doplněna tabulka významných dní evidující svátky připadající na pracovní dny a další výjimky.
 • Pro sociální pojištění byla nastavena nová výše maximálního vyměřovacího základu.
 • V agendě "Srážková daň a solidární zvýšení daně" byly nastaveny nové parametry pro rok 2020.
 • Dalšími aktualizovanými parametry pro výpočet mezd jsou nové výše minimálního měsíčního příjmu a minimálního ročního příjmu pro získání daňového bonusu.
 • Pro výpočet náhrad za DPN musely být samozřejmě upraveny také všechny tři částky redukčních hranic.
 • Pro výpočty nezabavitelných částek byla do parametrů nastavena nová výše normativních nákladů na bydlení.
 • Pro ČSSZ byla na několika místech sjednocena práce s rodným číslem a evidenčním číslem pojištěnce. Aktuální stav je takový, že pokud je vyplněno RČ, vždy se použije. Pouze v případech, kdy RČ ještě přiděleno nebylo, pracuje se s EČP.
 • Aktualizováno bylo také PDF pro Oznámení o nástupu do zaměstnání.
 • Pro snazší zpracování mzdové agendy cizinců bylo kompletně přepracováno uložení potřebných údajů, některé byly upřesněny a řada nových byla doplněna. Do agendy Personalistika byla doplněna speciální záložka "Cizinci", kde by měly být všechny informace centralizovány. Odsud jsou čerpány hodnoty pro potřebné pro tiskopisy, hlášení a exporty XML. Po upgrade je doporučeno u všech zahraničních zaměstnanců tuto záložku zkontrolovat a podle potřeby upravit nebo doplnit.
 • Po Personalistiky byly doplněny tiskopisy pro nástup a ukončení PP cizinců ve variantách pro EU i země mimo EU.
 • Ukončení pracovního poměru v Personalistice (zadáním data ukončení) bylo doplněno automatickou nabídkou na úpravu údajů pro tiskopis Oznámení.
 • Do tabulky Dovolená (v agendě Personalistika) bylo přidáno pole, do kterého lze uvést bližší Popis, např. důvody krácení nároku na dovolenou apod.
 • Filtr v personalistice ukazující zaměstnance, kteří byli v poměru od - do, byl upraven pro lepší práci s hraničními daty.
 • V sestavě "Seznam dětí podle zaměstnanců" byla věková hranice pro obarvení řádků vystupujících dětí na červeno (signalizující např. doporučení požadovat potvrzení o studiu) zvýšena z 15 na 18 let.
 • Do Personalistiky byly přidány dvě sestavy "Osobní dotazník" se zapojenou otázkou na exekuce/insolvence. Jedna opisuje údaje z programu (a stačí ji tedy dát zaměstnanci podepsat), druhá je prázdná a slouží ke kompletnímu ručnímu vyplnění zaměstnancem.
 • Do nové verze byl zapracován také aktualizovaný tiskopis Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti.
 • V sestavě Potvrzení zaměstnavatele o posouzení nároku v nezaměstnanosti byl drobně upraven výpočet průměrného minimálního hodinového výdělku.
 • Do sestavy mzdového výměru byl doplněn termín pro výplatu.
 • Nová verze programu DUEL umožňuje podle odměn, které se vztahují k delšímu časovému období, automaticky připravit korekce pro výpočet průměrného výdělku podle §358 Zákoníku práce. Zjednodušeně lze říci, že je třeba odměnám nastavit, jakého jsou typu, a při uzávěrce mezd nebo pomocí samostatné operace nechat na záložku Korekce vygenerovat záznamy, které zajistí úpravu výpočtu následujících kvartálů.
 • Pro výpočet hrubé měsíční mzdy bylo vypuštěno jedno dílčí zaokrouhlení, které za určitých okolností vedlo k odchylce 1 Kč od předpokladu. Nyní je na pozadí počítáno s přesným průměrem a zaokrouhluje se až výsledek.
 • Do exportu Přehledu o platbě pojistného pro ČSSZ do XML bylo zapracováno nastavení, o jaký typ podání se jedná. Pokud je exportován opravný přehled nebo storno, lze nově zadat i číslo e-Podání řádného plnění, které se opravuje nebo stornuje.
 • Podobně i do exportů Přehledu o platbě pojistného pro ZP (do XML i PDF) bylo zapracováno nastavení, o jaký typ podání se jedná. Pokud je exportován opravný přehled, lze nově zadat i datum opravy.
 • Tisková sestava Čerpání dovolené po měsících byla přepracována tak, aby respektovala také vybrané nebo filtrované záznamy.
 • V agendě Měsíční mzdy byla v sestavách "Odpracovaná doba" vylepšena práce s údajem "Stav", v některých případech byla hodnota "Více" nebo "Méně" zobrazována neoprávněně.
 • Do číselníku Druhy nepřítomností byly doplněny varianty pro návštěvu lékaře (NL) a pracovní úraz s ovlivněním alkoholem nebo omamnými látkami (PURA).
 • V souvislosti s eNeschopenkami byla do parametrů firmy přidána nová nastavení, jestli při vstupu do Nepřítomností stahovat XML automaticky, s dotazem, nebo nestahovat, a jaké mají být druhy nepřítomností pro nemoc, úraz popř. úraz s krácením.
 • Pro snazší otevírání agendy eNeschopenky byl do seznamu pro vyhledávání Ctrl+G přidán alias s pomlčkou, tedy "e-Neschopenky".
 • Pro eNeschopenky načítané ze souborů zaslaných datovou schránkou bylo zapracováno přejmenování přípon úspěšně načtených souborů z XML na _ML. Díky tomu se jednou zpracované soubory nenabízí k opakovanému načtení. Pokud je budeme chtít načíst znovu, musíme příponu přejmenovat zpět na XML.
 • Pro případy, kdy nepřítomnost zaměstnance přechází do režimu dávek a je třeba na ČSSZ zaslat soupis exekucí popř. informace o insolvenci s uvedením nezabavitelných částek, byla do agendy Exekuce zapracována potřebná sestava.
 • Do sestav opisů nepřítomností (náhrad) byly přidány informace o zadaném snížení nebo zvýšení částek DPN.
 • Import nepřítomností ze souboru byl upraven tak, aby se varianta, kdy se Adresář osob synchronizuje s Adresářem firem, chovala stejně jako varianta bez synchronizace.
 • Do offline přenosů nepřítomností bylo promítnuto zohlednění příznaku adresáře osob, zda záznam propojovat s adresářem firem.
 • V souvislosti s eNeschopenkami byla v programu podpořena i nová povinnost zasílání "Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti". Formulář obsahuje mj. informace o odpracované době v poslední den nepřítomnosti nebo v jejím v průběhu. Z DUELu lze vytvořit (a odeslat) jak XML, tak tiskovou sestavu i s uvedením důvodu vystavení v písemné formě.
 • V nové verzi byla kompletně přepracována také datová podpora Přílohy k žádosti o dávku. Všechny údaje, které se k tomuto tiskopisu váží, jsou nyní trvale ukládány přímo v příslušném záznamu agendy Nepřítomnosti na záložce hlavního formuláře. Odsud jsou čerpány jak do exportu XML, tak do sestavy, která již nepotřebuje žádné další parametry.
 • V Příloze k žádosti o dávku (resp. v generování příslušného XML) bylo u dohod a zaměstnání malého rozsahu zpřesněno uvádění započitatelného příjmu.
 • Ze sestavy dopisu oznámení exekutorovi bylo vypuštěno uvádění čísla bankovního účtu, na který je zaměstnanci zasílána výplata, tuto informaci není zaměstnavatel oprávněn poskytnout. Nadále je uváděn pouze kód banky.
 • Do nové verze programu byly aktualizovány i tiskopisy Potvrzení o zdanitelných příjmech a Potvrzení o příjmech DPP podle vzorů pro rok 2020.
 • V agendě Vyúčtování daně byl aktualizován tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění za rok 2019 podle posledního zveřejněného vzoru.
 • V agendě Vyúčtování daně byl aktualizován také formulář Počet zaměstnanců ke dni.
 • V agendě Vyúčtování daně byly v pravé nápovědě aktualizovány odkazy na pokyny k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti i k vyúčtování daně vybírané srážkou.
 • Původní sestava Evidenčního listu důchodového pojištění od 2012 byla rozdělena na dvě samostatné - jedna s tiskem pozadí (na které funguje i přepínání pro černobílý tisk) a druhá bez pozadí, připravená pro tisk do originálního formuláře, u které lze posouvat tisk tak, aby se trefil do příslušných polí.
 • Do XML hlavičky podání ELDP bylo doplněno IČO firmy.

Sklady, maloobchod a e-shopy pro verzi 16.1 (16.1.1) | Nahoru

 • Do objednávek přijatých byla zapracována prakticky stejná operace "Sleva", jako je k dispozici ve Fakturaci. Můžeme tak připravit kompletní cenu položek i celého dokladu ještě před tvorbou finálního prodejního dokladu.
 • Při automatickém plnění obalů jsou nyní v položkách objednávek (přijatých i vystavených) přebírány termín dodání a datum dodání podle základní položky.
 • Kumulace položek přijatých i vystavených objednávek nově zohledňuje i datum a termín dodání, pokud se u některých "stejných" položek liší, ke kumulaci již nedochází.
 • Vazba mezi vystavenou objednávkou a z ní vytvořenou příjemkou (přes údaj Popis) byla zpřísněna na přesnou shodu označení dokladů - nestačí jen, že "obsahuje".
 • V položkách skladových faktur, vystavených a přijatých objednávek bylo pro pole Popis zapracováno kopírování popisu z katalogu položek. Při změně položky se automaticky změní i popis. Pokud ovšem byl tento údaj modifikován oproti implicitní hodnotě, zůstává ručně změněná hodnota zachována.
 • Do výklopného seznamu, ze kterého se v příjemkách vybírají položky příjemky (sloupec "Označení položky"), byla přidána i skladová cena. Tato informace je v základním nastavení neviditelná, ale zobrazit ji lze pomocí editoru výklopných seznamů - stačí nastavit šířku na hodnotu větší než nula (doporučujeme např. 100).
 • Přenos zadaných přijatých faktur z příjemek do účetního deníku byl rozšířen o možnost zadat, jaká hodnota má být použita pro účetní datum (datum vystavení, datum DPH nebo jiné konkrétní).
 • Průvodce přenosu dokladů z fakturace do evidence pošty byl rozšířen o možnost zadat datum odeslání.
 • Do tvorby dokladů v agendě Nabídky byla přidána kontrola prodeje položek pod cenou. Pro problematické prodeje se varování zobrazí při ukládání jednotlivých položek i při uzavírání celého dokladu.
 • V sestavách nabídkových listů byl pro fyzické osoby bez názvu firmy opraven výstup adres dodavatele, odběratele a příjemce, pro takové adresy jména vystupovala dvakrát.
 • V exportu hlášení Intrastatu do CSV souboru byla sjednocena práce s desetinnými oddělovači - nyní jsou všude tečky (i když jsou povolené i čárky), v důsledku toho by měl být vzniklý soubor více imunní proti "rozbití" při případném otevření a přeuložení v MS Excel.
 • Možnost bezpečného otevření (tzn. s implicitním pořadím a rozložením, bez výchozích filtrů a vypočítaných polí) byla připravena i pro agendu "Účtenky".
 • Plnění položek přijatých e-shopových objednávek bylo rozšířeno o práci s hmotností. Hodnota se převezme z katalogu a potom se v rámci přenosů mezi agendami již automaticky pronáší.
 • Do agendy skladových pohybů v režimu PÚ byly přidány dva nové filtry - "Neúčetní pohyby" a "Neúčetní pohyby skladů A". S jejich pomocí lze snadněji dohledat rozdíly mezi skladovou evidencí a účetnictvím popř. zjistit obraty skladu, které je třeba do účetnictví promítnout manuálně.

Sklady, maloobchod a e-shopy pro verzi 2020 (16.0.2)

 • V příjemkách a ve fakturaci byla potlačena automatická změna střediska, výkonu a zakázky podle druhu účtování v případech, kdy v již uloženém dokladu doplňujeme původně nevyplněný druh. Díky tomu je zachováno členění SVZ, které bylo nastaveno např. při přenosu z objednávek a doplnění druhu (i když tento má "své" SVZ) je nepřepíše.
 • V operaci pro kopii příjemky byla prodloužena deklarace pro párovací znak - nyní jsou bez problémů zpracovány i dlouhé řetězce.
 • Dialog pro ruční změnu prodejních cen, který se v příjemkách automaticky zobrazoval v režimu pořízení, byl nyní zapracován i pro režim editace položek. Vyvolat jej lze pomocí "hamburger" menu na jednotkové ceně a tak prodejní ceny opravit i dodatečně.
 • Dialog pro ruční úpravu prodejních cen přímo z položek příjemky byl ošetřen i pro stavy, kdy v PNS není uvedena žádná měna.
 • Do generování intrastatových pohybů z příjemek bylo zapojeno rozpouštění korekcí pocházejících z neskladových položek (doprava, clo apod.).
 • V sestavách pro hlášení jednorázového přijetí a odeslání do systému Intrastat byl změněn výstup fakturovaných částek z cizí měny na Kč.
 • Do agendy Inventura byly doplněny dvě nové sestavy, které najednou zobrazí inventurní stavy a inventurní rozdíly podle skladů i pro více vybraných inventurních dokladů.
 • V seznamu kas lze nově opakovaně tisknout potvrzení o vkladu či výběru.
 • Do agendy Pokladna byla přidána tisková sestava úzké stvrzenky pro pokladní tiskárny (58 mm).

Sklady, maloobchod a e-shopy pro verzi 2020 (16.0.1)

 • Ve skladových dokladech bylo znovu zpřístupněno zadávání množství na 3 desetinná místa. Problém souvisel se zapracováním kalkulačky, nyní funguje oboje.
 • Defaultní plnění S, V a Z ve fakturaci a v příjemkách bylo upraveno tak, že pokud existuje vyplněná hodnota v druhu účtování, tato má vždycky přednost.
 • Do kasy bylo zapracováno pamatování šířky sloupců v pravém panelu.

Sklady, maloobchod a e-shopy pro verzi 2020 (16.0.0)

 • V nové verzi programu DUEL byla ve vybraných skladových agendách podpořena práce s více skladovými jednotkami. Díky tomu můžeme pohodlně naskladňovat např. tuny, ačkoli jsou zásoby evidovány v kilogramech. Do Katalogu byla přidána nová záložka, na které můžeme ke každé položce evidovat tzv. alternativní jednotky a k nim přepočítávací koeficienty, neboli informaci „kolik základních skladových jednotek je obsaženo v dané alternativní jednotce“.
 • Do operací pro přecenění katalogových položek a položek na skladě byla přidána podpora záznamů vyhledaných F3. Doposud byly podporovány pouze filtry F4 a výběry F8.
 • V agendě Položky na skladě byly na záložce Vazby všechny tabulky s blokacemi rozšířeny o sloupec Šarže / Výrobní čísla.
 • Ve všech skladových agendách byla pro pořizování položek dokladů zapracována logika "preferovaného skladu". Nyní je program schopen nabídnout pro první položku sklad i v případech, kdy používáme více různých skladů. Výchozí hodnota je brána z posledního dokladu, který přihlášená obsluha pořídila, pokud takový doklad neexistuje, tak z posledního dokladu obecně.
 • V souvislosti se zapracováním alternativních obchodních jednotek bylo potřeba upravit také všechny operace, které umožňují přenosy mezi skladovými agendami (např. Přijaté objednávky do Fakturace).
 • Pro doklady, které jsou v režimu přenesení daňové povinnosti, byla v Příjemkách a Fakturaci do položek zapracována dvouúrovňová logika nabízení kódu plnění - nejprve dle katalogu, pokud tam kód uveden není, vezme se podle poslední zadané položky.
 • Režim přenesení daňové povinnosti byl podpořen i v rámci operace pro přenos příjemky do faktury. Pokud nakupujeme s RPDP jako odběratel, snadno můžeme fakturovat RPDP jako dodavatel.
 • Implicitní hodnota zaškrtávátka "Intrastat" v hlavičce Příjemky se nyní nastavuje již při změně firmy. Program si pamatuje, zda poslední "podobný" nákup z EU do Intrastatu spadal nebo ne a podle toho se zachová i nyní. V této souvislosti ale program nehlídá registrační limity, při překročení je třeba první příjemku zaškrtnout ručně.
 • Do generování intrastatových pohybů z příjemek bylo zapojeno rozpouštění korekcí pocházejících z neskladových položek (doprava, clo apod.).
 • Pro možnost zkontrolovat nebo upravit ihned při příjmu položky také prodejní ceny, byla v seznamu skladů rozšířena nabídka možností, jak aktualizovat po příjmu hodnoty v PNS. Pro Fakturační a Pokladní cenu je možné nyní nastavit také "Ručně". Při tomto nastavení bude v příjemkách ihned po zadání nákupní ceny zobrazeno dialogové okno, které umožní zhodnotit, zda prodejní ceny odpovídají našim představám a pokud ne, ihned je upravit. Poznámka - i zde lze využít kalkulačku zbudovanou přímo do editoru částek.
 • Při přenosu příjemky do ZaP nebo do ÚD byl upřednostněn popis z příjemky, teprve pokud není, tak se vezme název druhu účtování.
 • Kopie příjemky pomocí Ctrl+Shift+N byla vylepšena práce s párovacím znakem, nyní se automaticky aktualizuje podle nově přiděleného označení přijaté faktury.
 • Ve Fakturaci byla do výklopného seznamu pro výběr skladu zohledněna podmínka uživatelského vstupního (fixed) filtru.
 • Do tabulky operace Naplnění, kterou se do faktury přenáší např. dodací listy, byla zapojena také identifikace příjemce. Zkratka a název příjemce jsou ve výchozím stavu vypnuté, ovšem pomocí kliknutí pravého tlačítka myši na záhlaví tabulky je lze snadno zviditelnit.
 • Do skladových operací byly přidány dvě sestavy vyčíslující součty po druzích pohybů za období, resp. po dokladech a druzích pohybů za období.
 • Operace pro přenos přijaté objednávky do vystavené nyní zachovává i Popisy jednotlivých položek.
 • Do sestav přijatých objednávek (a potvrzení) byla zapracována informace o tom, jak velká sleva proti základním prodejním cenám, je poskytována.
 • Do agendy Výroba byly na záložku Výrobní listy přidány údaje pro zadání termínu, do kdy má být vyrobeno. Zároveň byl zapracován nový filtr "Vyrobit k datu", s jehož pomocí lze např. kontrolovat blížící se nebo ohrožené termíny.
 • Při prvním spuštění kasy byl umožněn výběr skladu i pro případy, kdy obsluha má prostřednictvím přístupových práv přístup do seznamu skladů zakázaný.
 • Operace "Informace o položce" na kase byla s ohledem na dostupnost licence k modulu Sklady rozdvojena - pokud je modul Sklady dostupný, zobrazené informace lze editovat, jinak se zobrazí pouze v režimu read-only.
 • Na kase bylo zakázáno zadat úhradu -0.00 Kč, což vedlo k uzavření účtenky a vygenerování zaokrouhlení ve výši celkové platby.
 • V nové verzi bylo přepracováno volání tiskového dialogu v agendě Kasa, aby výběr tiskárny před tiskem byl byl více nezávislý na zbytku programu. Pokud je ale po instalaci upgrade před tiskem nabízen výběr tiskárny, přestože byl v předchozí verzi vypnutý, je třeba otevřít Parametry kasy, hodnotu nastavit znovu a akci potvrdit tlačítkem OK.
 • Do vybraných sestav na Kase bylo zapojeno pamatování parametru pro posledního uživatele, za kterého byly sestavy zpracovány.
 

UPOZORNĚNÍ PRO UPGRADE NA DUEL 2020

Uživatelé starších verzí (15 a níže), kteří od nás ještě nedostali tzv. verifikační kódy (na základě objednávky placeného upgrade) NESMÍ instalovat novou verzi 2020 a převést do ní data. Bez verifikačních kódů by pracovali pouze v režimu demoverze!

Pokud jste objednávku odeslali, můžete si v sekci Zákaznická zóna ověřit stav jejího zpracování. Pokud jste upgrade 2020 neobjednali, kontaktujte naše obchodní oddělení na čísle 487 522 449.

Zákaznická řešení a individuální sestavy

Nová verze obsahuje řadu změn, které mění vlastnosti agend a datových zdrojů. Přes maximální snahu není vždy možné zajistit zpětnou kompatibilitu všech funkcí, a proto nelze vyloučit, že některé individuální podprogramy nebo upravené sestavy (např. faktury!) nebudou v nové verzi fungovat. Pokud nemůžete program DUEL bez těchto specialit provozovat, upgrade neinstalujte a nejprve konzultujte nasazení nové verze s hotline na čísle 487 714 600.

Nabídka

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter