Úvodní strana » Upgrade DUEL » Pracovní postup

Pracovní postup pro upgrade programu DUEL 2020

3/11. Záloha firem ve stávající verzi


Pro případné komplikace nebo havárie v průběhu procesu upgrade, kdy by bylo nutné se vrátit k předchozí verzi programu, je před instalací nové verze silně doporučeno provést záložní kopii dat. Tu je potom vhodné zkopírovat na nezávislé médium (flashdisk, síťový disk…).

Zálohu dat zpracovávaných firem proveďte volbou DUEL / Zálohování a obnova dat.


V agendě spusťte operaci Záloha firem a následně pokračujte dle pokynů průvodce.

 

UPOZORNĚNÍ PRO UPGRADE NA DUEL 2020

Uživatelé starších verzí (15 a níže), kteří od nás ještě nedostali tzv. verifikační kódy (na základě objednávky placeného upgrade) NESMÍ instalovat novou verzi 2020 a převést do ní data. Bez verifikačních kódů by pracovali pouze v režimu demoverze!

Pokud jste objednávku odeslali, můžete si v sekci Zákaznická zóna ověřit stav jejího zpracování. Pokud jste upgrade 2020 neobjednali, kontaktujte naše obchodní oddělení na čísle 487 522 449.

Zákaznická řešení a individuální sestavy

Nová verze obsahuje řadu změn, které mění vlastnosti agend a datových zdrojů. Přes maximální snahu není vždy možné zajistit zpětnou kompatibilitu všech funkcí, a proto nelze vyloučit, že některé individuální podprogramy nebo upravené sestavy (např. faktury!) nebudou v nové verzi fungovat. Pokud nemůžete program DUEL bez těchto specialit provozovat, upgrade neinstalujte a nejprve konzultujte nasazení nové verze s hotline na čísle 487 714 600.

Nabídka

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter