Úvodní strana » Upgrade DUEL » Pracovní postup

Pracovní postup pro upgrade programu DUEL 16.1

8/11. Aktualizace databází firem


Otevření firmy v nové verzi

Po provedení aktualizace systémové databáze, nepůjde žádnou ze zpracovávaných firem otevřít, dokud neproběhne aktualizace příslušné databáze. Máte-li nastaveno automatické spouštění nějaké firmy nebo pokusíte-li se nějakou firmu otevřít, operace neproběhne a objeví se hlášení, které upgrade nabídne. Toto hlášení potvrďte, upgrade této firmy již proběhne standardním způsobem.

První spuštění.

První spuštění.

Hromadná aktualizace zpracovávaných firem

Budete-li chtít provést aktualizaci více firem najednou (bez jejich postupného spouštění), můžete postupovat následujícím způsobem.

Po přihlášení do systému DUEL volbou DUEL / Zpracovávané firmy otevřte stejnojmennou agendu a spusťte operaci Aktualizace. Pokračujte dle pokynů průvodce.

 

Průvodce aktualizací
V průběhu této operace můžete pomocí „zaškrtávátka“ vybrat firmy, které budou aktualizovány. Upgradovat lze všechny firmy najednou jen, jsou-li ze stejné verze programu.

 

UPOZORNĚNÍ PRO UPGRADE NA DUEL 2020

Uživatelé starších verzí (15 a níže), kteří od nás ještě nedostali tzv. verifikační kódy (na základě objednávky placeného upgrade) NESMÍ instalovat novou verzi 2020 a převést do ní data. Bez verifikačních kódů by pracovali pouze v režimu demoverze!

Pokud jste objednávku odeslali, můžete si v sekci Zákaznická zóna ověřit stav jejího zpracování. Pokud jste upgrade 2020 neobjednali, kontaktujte naše obchodní oddělení na čísle 487 522 449.

Zákaznická řešení a individuální sestavy

Nová verze obsahuje řadu změn, které mění vlastnosti agend a datových zdrojů. Přes maximální snahu není vždy možné zajistit zpětnou kompatibilitu všech funkcí, a proto nelze vyloučit, že některé individuální podprogramy nebo upravené sestavy (např. faktury!) nebudou v nové verzi fungovat. Pokud nemůžete program DUEL bez těchto specialit provozovat, upgrade neinstalujte a nejprve konzultujte nasazení nové verze s hotline na čísle 487 714 600.

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter