Úvodní strana » Upgrade DUEL » Pracovní postup

Pracovní postup pro upgrade programu DUEL 16.1

2/11. Příprava dat ve stávající verzi a kroky před upgrade


MÁTE DOSTATEK MÍSTA NA DISKU?

Bohužel se každoročně setkáváme se situacemi, kdy kvůli nedostatku místa na disku upgrade zhavaruje. Před zahájením všech akcí proto musíte zkontrolovat, zda máte dostatek volného místa. V síti musíte prověřit nejen počítače, kde je DUEL nainstalovaný, ale hlavně stroj, na kterém běží MS SQL Server.

  • Před zahájením upgrade je nutné ve stávající verzi zkontrolovat, zda uživatel, který se po instalaci upgrade bude do verze DUEL 16.1 přihlašovat jako první, má právo na aktualizaci databáze DuelSystem. Zkontrolujte sloupec Upgrade DB v agendě Uživatelé. Je-li prázdný, musíme pomocí operace Změnit uživateli aktualizaci povolit.

  • V každé ze zpracovávaných firem spusťte celkovou údržbu dat – nejsnáze prostřednictvím volby Rychlé spuštění na Domovské stránce, kde zadáte volbu Údržba dat a potvrdíte klávesou Enter. V zobrazené agendě spusťte operaci Celková údržba dat a následně pokračujte dle pokynů průvodce.
  • Před provedením upgrade doporučujeme v každém modulu vytisknout základní přehledové sestavy, které umožní pozdější kontrolu aktualizovaných dat (seznamy vět, rozvahu, výsledovku, pokladní deník, bankovní výpisy, saldokonto …).

Před zahájením instalačních prací bezpodmínečně zálohujte všechny zpracovávané firmy!


MÁTE DOSTATEK MÍSTA NA DISKU I PO ZÁLOHOVÁNÍ?

Opět zkontrolujte, zda máte stále dostatek volného místa.

 

UPOZORNĚNÍ PRO UPGRADE NA DUEL 2020

Uživatelé starších verzí (15 a níže), kteří od nás ještě nedostali tzv. verifikační kódy (na základě objednávky placeného upgrade) NESMÍ instalovat novou verzi 2020 a převést do ní data. Bez verifikačních kódů by pracovali pouze v režimu demoverze!

Pokud jste objednávku odeslali, můžete si v sekci Zákaznická zóna ověřit stav jejího zpracování. Pokud jste upgrade 2020 neobjednali, kontaktujte naše obchodní oddělení na čísle 487 522 449.

Zákaznická řešení a individuální sestavy

Nová verze obsahuje řadu změn, které mění vlastnosti agend a datových zdrojů. Přes maximální snahu není vždy možné zajistit zpětnou kompatibilitu všech funkcí, a proto nelze vyloučit, že některé individuální podprogramy nebo upravené sestavy (např. faktury!) nebudou v nové verzi fungovat. Pokud nemůžete program DUEL bez těchto specialit provozovat, upgrade neinstalujte a nejprve konzultujte nasazení nové verze s hotline na čísle 487 714 600.

Nabídka

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter