Dlouhodobý majetek - Technické zhodnocení

Aktuální firma | Majetek | Agendy | Dlouhodobý majetek

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Operace Technické zhodnocení slouží ke změně odpisového plánu z důvodu zhodnocení majetku zvýšením jeho ceny nad zákonnou hranici během jednoho roku. Do všech připravených a ještě nezaúčtovaných účetních odpisů se rozpustí souhrnná výše zhodnocení majetku. Při vykonávání operace se nabízejí záznamy z chlopně Zhodnocení, které nemají vyplněný údaj V odpisech.

Poznámka Při zhodnocování majetku mohou nastat různé případy. Pokud souhrn zhodnocení během jednoho roku nepřesáhne zákonnou hranici, účtují se tyto záznamy přímo do nákladů a cena majetku i připravené účetní odpisy zůstávají beze změny. Pokud je však hranice překonána, musí se součet zhodnocení promítnout do připraveného plánu účetních odpisů.

Spuštěním operace Zhodnocení v agendě Dlouhodobého majetku se otevře okno pro volbu záznamů.

Volba záznamů

  1. V seznamu zaškrtneme požadované záznamy pro výpočet a rozpuštění technického zhodnocení.

  2. Stiskem tlačítka Pokračovat (nebo klávesovou zkratkou Ctrl+Enter) program "rozpustí" celkovou cenu z vybraných záznamů do připravených budoucích odpisů.

Upozornění Záznamy z chlopně Zhodnocení budou mít po provedení operace vyplněný údaj V odpisech a nebudou se již nabízet při dalším spuštění operace.

Poznámka Aktuální daňový odpis se upravuje již při pořizování jednotlivých "zhodnocujících" údajů. Vyžaduje potvrzení uživatele a po přepočtu se zároveň vyplní údaj V ceně na chlopni Zhodnocení.

Související témata

 Dlouhodobý majetek, Doklady, Parametry firmy, Účetní deník, Účetní deník - dávka