ELDP - Naplnit

Aktuální firma | Mzdy | Agendy | ELDP

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Operace Naplnit slouží k hromadnému pořízení evidenčních listů důchodového pojištění pro všechny nebo vybrané zaměstnance za zvolené období. Naplnění je prováděno na základě mezd uložených v archivu. Po vyvolání operace Naplnění se zobrazí průvodce operací.

Upozornění Před použitím operace doporučujeme všem zaměstnancům zkontrolovat zpracované měsíční mzdy, případně údaje na záložce ELDP v Personalistice.

Naplnění ELDP

  1. V agendě ELDP spustíme operaci Naplnění.

  2. Pomocí filtru z Personalistiky, zvolíme skupinu zaměstnanců, pro kterou chceme zpracovat ELDP:

  3. Zvolíme příslušný rok a měsíce, za jaký ELDP zpracováváme.

  4. Z nabídky vybereme Typ ELDP.

  5. Stiskem tlačítka Pokračovat spustíme vlastní generování (tlačítkem Zpět operaci zrušíme).

Související témata

ELDP, Měsíční mzdy, Personalistika