Leasingový majetek - Generování splátkového kalendáře

Aktuální firma | Majetek | Agendy | Leasingový majetek

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Operace Generování splátkového kalendáře slouží k vygenerování leasingových splátek na záložku Splátkový kalendář podle zvolených parametrů. Spuštěním operace 1. Splátky se otevře okno pro definici parametrů jednotlivých částí splátek leasingového majetku. Zobrazené hodnoty lze v průběhu vytváření splátek ručně upravovat dle individuálních potřeb. Průvodce generování splátek má 4 stránky, mezi kterými je možné přecházet pomocí tlačítek Další a Zpět, umístěných v dolní části okna průvodce.

Spuštěním operace Splátky v agendě Leasingového majetku se otevře okno pro volbu zdroje dat.

Tip Nastavením dokladové řady a účtů MD a D v Parametrech firmy budou příslušná pole předvyplněna, stačí je pouze potvrdit.

Poznámka Vygenerované záznamy akontace a splátek (všech jejich částí) se v agendě Leasingový majetek objeví na záložce Splátkový kalendář.

Tip  Pokud neexistuje ani jeden zaúčtovaný záznam, můžeme operaci pro generování splátkového kalendáře spouštět opakovaně a existující záznamy nahrazovat novými podle nových parametrů.

1. Nastavení akontace / první mimořádné splátky

 1. Chceme-li zadávat parametry akontace, zaškrtneme volbu Akontace / První mimořádná splátka.

 2. Zvolíme datum (můžeme použít datový editor).

 3. Potvrdíme nebo upravíme popis.

 4. Zadáme nebo z Účtového rozvrhu zvolíme (Ctrl++) Účet MD.

 5. Zadáme nebo z Účtového rozvrhu zvolíme (Ctrl++) Účet D.

 6. Nezadáme-li Skupinu DPH, vyplníme pouze částku Celkem.

 7. Pokud Skupinu DPH zadáme nebo zvolíme z číselníku (Ctrl++), zpřístupní se další pole a my zvolíme Sazbu DPH, zadáme Základ DPH a potvrdíme DPH. Částka Celkem se vypočte automaticky.

 8. Stiskem tlačítka Další (nebo klávesovou zkratkou Ctrl+Enter) se dostaneme na další stránku průvodce.

2. Nastavení standardních splátek

 1. Zadáme datum první splátky.

 2. Následuje počet splátek podle leasingové smlouvy a začátek číslování.

 3. Ze seznamu vybereme periodu splátek - měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně.

 4. Zadáváme-li Splátku předmětu, zaškrtneme příslušnou volbu. Průvodce zpřístupní odpovídající políčka.

 5. Zadáme nebo potvrdíme popis, účet MD a účet D.

 6. Nezadáme-li Skupinu DPH, vyplníme pouze částku Celkem pro splátku předmětu.

 7. Pokud Skupinu DPH zadáme nebo zvolíme z číselníku (Ctrl++), zpřístupní se další pole a my zvolíme Sazbu DPH, zadáme Základ DPH a potvrdíme DPH. Částka Celkem se vypočte automaticky.

 8. Zadáváme-li Splátku finanční služby, zaškrtneme příslušnou volbu. Průvodce zpřístupní odpovídající políčka a postupujeme stejně jako v bodech 5-7.

 9. Zadáváme-li Odpočet zálohy, zaškrtneme příslušnou volbu. Průvodce zpřístupní odpovídající políčka a postupujeme stejně jako v bodech 5-7.

 10. Stiskem tlačítka Další (nebo klávesovou zkratkou Ctrl+Enter) se dostaneme na další stránku průvodce.

3. Nastavení časového rozlišení

 1. Chceme-li Časově rozlišit splátku předmětu, zaškrtneme příslušnou volbu.

 2. Zpřístupní se pole pro zadání účtů. Zadáme nebo potvrdíme účet MD a účet D.

 3. Chceme-li Časově rozlišit finanční službu, zaškrtneme příslušnou volbu.

 4. Zpřístupní se pole pro zadání účtů. Zadáme nebo potvrdíme účet MD a účet D.

 5. Pokud je zvoleno alespoň jedno časové rozlišení, jsou přístupná pole pro zaúčtování.

 6. Zvolíme, zda chceme časové rozlišení účtovat zároveň se splátkami nebo na konci roku.

 7. Zadáme popis záznamů.

 8. Stiskem tlačítka Dokončit (nebo klávesovou zkratkou Ctrl+Enter) ukončíme průvodce a vygenerujeme splátkový kalendář podle nastavených parametrů.

4. Rekapitulace

Na poslední stránce průvodce je grafické znázornění jednotlivých splátek, tak, jak byly vypočteny podle zadaných parametrů.

Související témata

Leasingový majetek, Účtový rozvrh, Parametry firmy, Skupiny DPH