Účtový rozvrh - Jak založit nový účet

Aktuální firma | Společné číselníky | Účtový rozvrh

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Jak založit nový účet

Jednou z možností, jak zasáhnout do účtového rozvrhu je přidání (založení) nového účtu. K této situaci dojde v okamžiku, kdy chceme rozšířit možnosti účetnictví o tzv. analytické účty nebo například při změně vyhlášky č. 500/2002 Sb. (v případě podnikatelských subjektů), která definuje směrnou účtovou osnovu a tedy i používané účty.

Nový účet přidáme kliknutím na tlačítko Přidat nebo klávesovou zkratkou Ctrl+N. Program nám nabídne prázdný formulář, do něhož doplníme všechny potřebné údaje. Důležitým údajem je typ účtu, který jednoznačně určí, jak bude nový účet ovlivňovat účetnictví, do jakých sestav bude vstupovat apod. Účty, které budeme chtít sledovat v sestavách saldokonta, nastavíme jako saldokontně sledované.

Z manažerského hlediska může být zajímavé nastavení tzv. Rozpočtu, tj. předem stanovené limitní hodnoty, kterou by zůstatek vybraného účtu neměl překročit (více v kapitole věnované Rozpočtu).

Jak smazat existující účet

Kromě přidávání nových účtů můžeme z účtového rozvrhu účty také mazat. Vybraný účet (umístíme na něj kurzor) smažeme kliknutím na tlačítko Smazat nebo klávesou Del. Tato akce probíhá vždy pod kontrolou programu. Jestliže se rozhodneme smazat účet, na němž bylo již účtováno, program tuto akci odmítne. Nepoužívané účty smazat můžeme, ale je třeba vzít na vědomí, že se tak děje bez náhrady a smazaný účet nám v budoucnu může chybět. Proto doporučujeme mazání vždy dobře rozmyslet.

Ostatní pracovní postupy

  1. Jak nastavit počáteční stavy účtů.

  2. Jak založit nový účet.

  3. Jak hromadně přeúčtovat z účtu na účet.

  4. Použití alternativních názvů účtů.

  5. Práce s rozpočtem.

  6. EET a Účtový rozvrh.

Související témata

Účtový rozvrh, Účetní deník, Rozúčtování