Personalistika - Průměrný výdělek

Aktuální firma | Mzdy | Agendy | Personalistika

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Operace Průměrný výdělek slouží k přepočtu nové výše průměrného výdělku platnou (pro výpočet náhrad) pro další čtvrtletí (průměrný výdělek je nutno přepočítávat na konci každého kalendářního čtvrtletí za předchozí tři kalendářní měsíce).

Poznámka Jedná se o operaci, která ze zadaných mezd a hodnot evidovaných v osobních kartách zaměstnanců (na záložce Korekce) přepočítat průměrné výdělky (pro potřeby náhrad). Vypočtené hodnoty dosadí program do osobních karet zaměstnanců v agendě Personalistika do údaje Průměrný výdělek. Pro zaměstnance, kteří nemají v rozhodném období zadanou žádnou mzdu nebo korekci, je nutné hodnoty v osobní kartě zadat ručně.

Přepočet průměrného výdělku

  1. Z agendy Personalistika spustíme operaci Průměrný výdělek.

  2. Pomocí tlačítek Zpět a Další procházíme jednotlivými stránkami Průvodce.

  3. Zvolíme Zaměstnance, pro které má být průměr přepočten (aktuální, vybrané filtrované nebo všichni).

  4. Potvrdíme období Za kvartál, za které má být přepočet proveden (vždy by se mělo jednat o kalendářní čtvrtletí).

Poznámka  Období, za jaké období se bude průměrný výdělek přepočítávat je nastaveno automaticky a není nutné jej měnit. Pokud potřebujeme použít operaci Přepočet například pro opravu starších mezd, období ručně změníme.

  1. Stiskem tlačítka Dokončit operaci provedeme.

Upozornění V rámci uzávěrky mezd se kontroluje, zda je uzavírán kvartální měsíc a přepočet se spustí v rámci uzávěrky mezd bez nutnosti ručního vyvolání.

Související témata

Uzávěrka mezd, Personalistika, Měsíční mzdy