Závazky a pohledávky - Haléřové vyrovnání a Kurzové rozdíly

Aktuální firma | Účetnictví | Aktuální období | Závazky a pohledávky | Haléřové vyrovnání a Kurzové rozdíly

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Operace Haléřové vyrovnání a Kurzové rozdíly používají společný způsob volby vstupních údajů z agendy Závazky a pohledávky a vygenerují korekční zápis do Účetního deníku, který je jakousi formou částečné úhrady, která "dorovnává" součet plateb vzhledem k předpisu dokladu.

Volba záznamů

  1. Z nabídky vybereme požadovaný zdroj záznamů (aktuální, vybrané, filtrované, všechny).

  2. Zvolíme datum, které bude použito v zaúčtování příslušné operace.

  3. Stiskem tlačítka Pokračovat program vygeneruje podle typu operace dávku.

Dávka

Poznámka Volby "vybrané" a "filtrované" jsou jako zdroj záznamů dostupné jen pokud v agendě Závazky a pohledávky takové záznamy existují.

Související témata

Účetní deník, Závazky a pohledávky