Závazky a pohledávky - Zálohy

Aktuální firma | Účetnictví | Aktuální období | Závazky a pohledávky | Zálohy

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Operace Zálohy slouží k odečtu zaplacených záloh od konečné faktury v agendě Závazků a pohledávek , ale také k odečtu zaplacené proformafaktury od následného daňového dokladu. Operace je připravena tak, že vyhoví metodickým postupům účtování pro plátce DPH i neplátce.

Spuštění operace Zálohy

 1. V agendě Závazky a pohledávky se nastavíme na záznam faktury, od které chceme zálohu odečíst.

 2. Klávesovou zkratkou Ctrl+6 spustíme operaci Zálohy.

Odečet zaplacené proformafaktury

Postup odečtu zaplacené proformafaktury od daňového dokladu na přijatou platbu:

 1. Po spuštění operace vyplníme datum, ke kterému má být provedeno účetní odečtení zaplacené proformafaktury od daňového dokladu. V otevřeném okně můžeme také nastavit parametry pro zobrazení požadovaných dokladů k proúčtování.

 2. Vybereme doklad (nebo více dokladů) záloh k proúčtování a stiskneme tlačítko Pokračovat.

 3. Program přidá proúčtovací záznam do Dávky pro Účetní deník, který můžeme zkontrolovat a následně zaúčtovat do deníku.

Odečet daňového dokladu od konečné faktury

Postup odečtu daňového dokladu na přijatou platbu od konečné faktury:

 1. Po spuštění operace vyplníme datum, ke kterému má být provedeno účetní odečtení daňového dokladu na přijatou platbu od konečné faktury. V otevřeném okně můžeme také nastavit parametry pro zobrazení požadovaných dokladů k proúčtování.

 2. Vybereme doklad k proúčtování a stiskneme tlačítko Pokračovat.

 3. Program přidá proúčtovací záznam do Dávky pro Účetní deník, který můžeme zkontrolovat a následně zaúčtovat do deníku.

Upozornění V nabídce dokladů k proúčtování jsou pouze neproúčtované zálohové platby, které jsou evidovány na účtech 314 a 324 (včetně analytického členení). Neproúčtované doklady (zálohy) nemají v Účetním deníku vyplněný údaj Párovací znak.

Rozdělení záloh

Operace Zálohy umožňuje využití operace Rozdělení. Touto operací lze provést rozdělení zaplacené zálohy, což je nejčastěji využíváno v případech, kdy je celková částka konečného daňového dokladu (faktury) nižší než částka zaplacené zálohy. Takto rozdělenou zálohu je poté možné zcela beze zbytku proúčtovat s příslušným dokladem a zbývající částku využít při dalším zúčtování.

Postup při rozdělení záloh

 1. Vybereme doklad ze Závazků a pohledávek, s nímž má být záloha zúčtována, a spustíme operaci Zálohy.

 2. Ve zobrazeném seznamu dostupných záloh se postavíme na odpovídající větu a vybereme operaci Rozdělení.

 3. V následujícím formuláři změníme hodnotu nového dokladu, dle potřeb tak, aby jedna část odpovídala hodnotě, která má být proúčtována. Po dokončení úpravy stiskneme tlačítko Rozdělení.

 4. Po rozdělení záznamu je zobrazen nový seznam s dostupnými zálohami k proúčtování, v němž vybereme odpovídající řádek.

 5. Stiskem tlačítka Pokračovat program vygeneruje dávku.

Upozornění Při dalším spuštění operace zálohy bude již nabízena pouze doposud neproúčtovaná část rozdělené platby.

Poznámka Operace rozdělení funguje v aktuálním i uzavřeném období.

Tip Průvodce zúčtováním záloh obsahuje informaci o zbývající částce k úhradě daného závazku (pohledávky) a to jak v tuzemské, tak případně v zahraniční měně.

Související témata

Účetní deník, Závazky a pohledávky, Operace