Dlouhodobý majetek - Vyřazení

Aktuální firma | Majetek | Agendy | Dlouhodobý majetek

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Operace Vyřazení slouží k zaúčtování deaktivace zvoleného majetku. Podle nastavených parametrů se vytvoří dávka pro přenos do Účetního deníku. Pomocí této operace můžeme kumulativně vyřazovat více majetku jedním zápisem.

Spuštěním operace Vyřazení v agendě Dlouhodobého majetku se otevře okno pro volbu zdroje dat.

Volba záznamů

  1. Z nabídky vybereme požadovaný zdroj záznamů (aktuální, vybrané, filtrované, všechny).

  2. Zvolíme datum vyřazení (můžeme použít datový editor).

  3. Zadáme nebo z číselníku zvolíme (Ctrl++) dokladovou řadu pro vyřazení majetku.

  4. Používáte-li, zadejte nebo vyberte druh účtování.

  5. Zkontrolujeme, případně upravíme účty pro vyřazení majetku. Nastavení se provádí v agendě Parametry firmy v sekci Majetek.

  6. Chceme-li zvolený majetek vyřadit v jediném zápisu do Účetního deníku, zaškrtneme volbu Kumulace.

  7. Stiskem tlačítka Pokračovat (nebo klávesovou zkratkou Ctrl+Enter) program vygeneruje dávku pro přenos záznamů do Účetního deníku.

Upozornění Zaúčtované záznamy o vyřazení majetku se v agendě Dlouhodobý majetek zobrazují v tabulce na chlopni Účtování.

Dávka

Poznámka Volby "vybrané" a "filtrované" jsou jako zdroj záznamů dostupné jen pokud v agendě Dlouhodobý majetek takové záznamy existují.

Související témata

Dlouhodobý majetek, Doklady, Parametry firmy, Účetní deník, Účetní deník - dávka