Dlouhodobý majetek - Zařazení

Aktuální firma | Majetek | Agendy | Dlouhodobý majetek

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Operace Zařazení slouží k zaúčtování aktivace zvoleného majetku. Podle nastavených parametrů se vytvoří dávka pro přenos do Účetního deníku. Pomocí této operace můžeme kumulativně aktivovat více majetku jedním zápisem.

Poznámka Nákup majetku se účtuje přímým zápisem do Účetního deníku nebo pomocí agendy Závazků a pohledávek z nákupního dokladu.

Spuštěním operace Zařazení v agendě Dlouhodobého majetku se otevře okno pro volbu zdroje dat.

Volba záznamů

  1. Z nabídky vybereme požadovaný zdroj záznamů (aktuální, vybrané, filtrované, všechny).

  2. Zvolíme datum zařazení (můžeme použít datový editor).

  3. Zadáme nebo z číselníku zvolíme (Ctrl++) dokladovou řadu pro zařazení majetku.

  4. Používáte-li, zadejte nebo vyberte druh účtování.

  5. Zkontrolujeme, případně upravíme účty pro zařazení majetku. Nastavení se provádí v agendě Parametry firmy v sekci Majetek.

  6. Chceme-li zvolený majetek zařadit v jediném zápisu do Účetního deníku, zaškrtneme volbu Kumulace.

  7. Stiskem tlačítka Pokračovat (nebo klávesovou zkratkou Ctrl+Enter) program vygeneruje dávku pro přenos záznamů do Účetního deníku.

Upozornění Zaúčtované záznamy o zařazení majetku se v agendě Dlouhodobý majetek zobrazují v tabulce na chlopni Účtování.

Dávka

Poznámka Volby "vybrané" a "filtrované" jsou jako zdroj záznamů dostupné jen pokud v agendě Dlouhodobý majetek takové záznamy existují.

Související témata

Dlouhodobý majetek, Doklady, Parametry firmy, Účetní deník, Účetní deník - dávka