EET – E-tržby

Aktuální firma | Kancelář | Agendy| EET – E-tržby

Obsah | Rejstřík | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky

D_Eet_Etrzby.png

Agenda EET – E-tržby obsahuje seznam záznamů podléhajících elektronické evidenci tržeb. Agenda nabízí možností opakovaného odeslání. Doklady s tržbou je zde možné rovněž pořídit (naimportovat) a odeslat ve zjednodušeném režimu nebo exportovat pro zpracování jinde.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_Eet_Etrzby_Formular.png
D_Eet_Etrzby_Zalozky.png

E-tržba...

Základní identifikační údaje záznamu o EET.

Tabulka DPH...

Tabulka DPH obsahuje údaje, které jsou napočítávány z plateb, resp. koeficientem z předpisů při částečných platbách a jsou součástí evidované tržby.

Použité zboží...

Údaje pro použité zboží a jsou součástí evidované tržby.

Poukázky...

Údaje pro poukázky - vydávané v rámci prodeje nebo přijímané v rámci platby.

Cestovní služba...

Celková částka v režimu DPH pro cestovní službu.

Elektronická evidence tržeb...

Sekce s údaji, které zobrazují v jakém stavu probíhalo generování záznamů pro EET při komunikaci se servery správce daně.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

D_Eet_Etrzby_Zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Seznam tržeb

Seznam všech vygenerovaných záznamů o EET - odeslaných, k odeslání nebo připravených k exportu. V tabulkové podobě jsou zobrazené nejdůležitější evidované údaje.

2. Detailní informace

Záložka s doprovodnými informacemi o stavu zpracování, o chybových zprávách ze serverů správce daně apod.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

 
D_Eet_Etrzby_Operace_1.pngD_Eet_Etrzby_Operace_2.pngD_Eet_Etrzby_Operace_3.pngD_Eet_Etrzby_Operace_4.pngD_Eet_Etrzby_Operace_5.png

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

  1. EET a E-tržby.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Elektronická evidence tržeb, Doklady, Doklady DE, Adresář firem,

toppage.gif Začátek stránky