Leasingový majetek - Přenos do Účetního deníku

Aktuální firma | Majetek | Agendy | Leasingový majetek

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Operace Přenos do Účetního deníku slouží k zaúčtování leasingových splátek ze záložky Splátkový kalendář ke zvolenému datu. Podle nastavených parametrů se vytvoří dávka pro přenos do Účetního deníku.

Poznámka Části předmět leasingu a finanční služba se v dávce sdružují do jednoho záznamu.

Spuštěním operace Zaúčtovat do ÚD v agendě Leasingového majetku se otevře okno pro volbu zdroje dat.

Volba záznamů

  1. Z nabídky vybereme požadovaný zdroj záznamů (aktuální, vybrané, filtrované, všechny).

  2. Zvolíme datum (můžeme použít datový editor).

  3. Zadáme nebo z číselníku zvolíme (Ctrl++) dokladovou řadu pro akontaci.

  4. Zadáme nebo z číselníku zvolíme (Ctrl++) dokladovou řadu pro vlastní splátku.

  5. Zadáme nebo z číselníku zvolíme (Ctrl++) dokladovou řadu pro časové rozlišení.

  6. Stiskem tlačítka Pokračovat (nebo klávesovou zkratkou Ctrl+Enter) program vygeneruje dávku pro přenos záznamů do Účetního deníku.

Tip Nastavením dokladové řady v Parametrech firmy budou příslušná pole předvyplněna, stačí je pouze potvrdit.

Upozornění Přenesené záznamy budou mít v agendě Leasingový majetek v tabulce na záložce Splátkový kalendář vyplněný údaj ÚD a do dalších dávek se již nedostanou.

Dávka

Poznámka Volby "vybrané" a "filtrované" jsou jako zdroj záznamů dostupné jen pokud v agendě Leasingový majetek takové záznamy existují.

Související témata

Leasingový majetek, Doklady, Parametry firmy, Účetní deník