Uzávěrka mezd - Průměr pro nemoc

Aktuální firma | Mzdy | Agendy | Uzávěrka mezd

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Průvodce Průměr pro nemoc slouží ke zjištění nových průměrů pro nemocenskou platných pro následující měsíc (průměr pro náhrady je nutno přepočítávat na konci každého měsíce a to za posledních 12 kalendářních měsíců).

Průměr pro nemoc

  1. Z agendy Uzávěrka mezd spustíme operaci Průměr pro nemoc.

  2. Pomocí tlačítek Zpět a Další procházíme jednotlivými stránkami Průvodce.

  3. Zvolíme zaměstnance, pro které má být průměr přepočten (je možno zvolit i určitou skupinu, omezenou pomocí filtru, či samostatného zaměstnance)

  4. Uvedeme období, za něž má být přepočet proveden (vždy by se mělo jednat o kalendářní čtvrtletí).

  5. Stiskem tlačítka Dokončit operaci provedeme.

Související témata

Uzávěrka mezd, Průměr pro náhrady, Perosnalistika, Měsíční mzdy