Závazky a pohledávky - Platba

Aktuální firma | Účetnictví | Aktuální období | Závazky a pohledávky | Platba

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Operace Platba slouží k zaúčtování úhrad vybraných faktur do Účetního deníku. Spuštěním operace Platba v agendě Závazky a pohledávky se otevře okno pro zadání údajů.

Platba

 1. Zadáme datum platby.

 2. Zadáme nebo vybereme dokladovou řadu platby. Program automaticky doplní číslo a postfix.

 3. Zadáme částku.

 4. Stiskem tlačítka Pokračovat program vygeneruje dávku pro přenos do Účetního deníku.

Platba v cizí měně

 1. Zadáme datum platby.

 2. Pro Doklad zadáme nebo vybereme dokladovou řadu pro platbu. Program automaticky doplní číslo a postfix.

 3. Zvolíme měnu, ve které probíhá úhrada.

 4. Zadáme nebo potvrdíme kurz a množství a program dopočítá celkovou Částku.

 5. Stiskem tlačítka Pokračovat program vygeneruje dávku pro přenos do Účetního deníku.

Tip Pokud je záznam v agendě Závazků a pohledávek vystaven v cizí měně, nastavuje se operace Platba do tohoto režimu automaticky.

Úhrada jinou měnou než je na dokladu

Při účtování úhrady jsou nyní rozšířeny parametry účtování, takže lze pro standardní případy využít pouze první část s názvem Doklad platby a pro případy odlišných měn i část druhou Proúčtování platby s předpisem.

 1. V první části zadejte doklad, na němž je skutečně zachycena platba (bankovní výpis nebo pokladní doklad) a to v měně této dokladové řady.

 2. Do druhé části zadejte doklad proúčtování platby s předpisem (obecný účetní doklad) v měně předpisu s kurzem, v němž byla úhrada provedena.

 3. Následně proveďte zaúčtování do účetního deníku.

Poznámka Jako spojovací účet v těchto případech je doporučeno využívat účet 395.

Tip Pokud po přepočtu a zaúčtování proúčtovacího dokladu platby na měnu předpisu vznikne kurzový rozdíl, spusťte operaci rozdíly v závazcích a pohledávkách. Tím docílíte úplné úhrady.

Dávka

Poznámka V případě potřeby není nutné hradit celou částku závazku (pohledávky). Můžeme zadat i částečnou úhradu.

Související témata

Závazky a pohledávky, Účetní deník, Účetní deník - dávka