Ježek / Blog

Novinky ve mzdové a personální oblasti v roce 2024 (1. díl)

10 min.  |  17. 12. 2023  |  Legislativa, Školení

V roce 2024 nás čekají v oblasti mzdové a personální mnohé novinky, které budou ovlivňovat pracovní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Účetní systém DUEL je na tyto změny již připraven. Pojďme se ale podívat na změny v pracovněprávní oblasti, konkrétně na dovolenou, dohody konané mimo pracovní poměr a práci z domova.

V tomto díle probereme základní novinky v oblastech: 

 • Dovolená pro dohody konané mimo pracovní poměr
 • Práce z domova

Dovolená pro dohody konané mimo pracovní poměr

Pro zaměstnance pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti platí specifická pravidla týkající se dovolené. Délka týdenní pracovní doby pro tyto zaměstnance je stanovena na 20 hodin týdně.

Základní pravidla pro nárok na dovolenou (§ 77 zákoník práce)

 • Délka dovolené: Zaměstnavatel poskytuje 5 týdnů dovolené, což se vypočítává následovně:
  • Koeficient pro týdenní pracovní dobu 20 hodin týdně: 20 / 52 = 0,385.
  • Nárok za splněný násobek týdenní pracovní doby při 5 týdnech dovolené: 0,385 * 5 = 1,925 hodin.
 • Délka dovolené (alternativa): Zaměstnavatel poskytuje 4 týdny dovolené, což se vypočítává následovně:
  • Koeficient pro týdenní pracovní dobu 20 hodin týdně: 20 / 52 = 0,385.
  • Nárok za splněný násobek týdenní pracovní doby při 4 týdnech dovolené: 0,385 * 4 = 1,54 hodiny.

Poměrná část dovolené

 • Dovolená o délce alespoň 4 týdnů.
 • Výkon práce v rozsahu 4násobku STPD nebo kratší STPD.

Poznámka

Pro nárok na dovolenou musí být splněny vždy obě podmínky současně!

 

Pro dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti platí, že délka týdenní pracovní doby je stanovena na 20 hodin týdně. Tato pravidla jsou důležitá pro výpočet nároku na dovolenou, kde koeficient pro týdenní pracovní dobu 20 hodin týdně činí 0,385.

Zaměstnavatel je povinen poskytovat odpovídající délku dovolené v souladu s ustanovením zákoníku práce. Tato opatření mají zajistit spravedlivé podmínky pro pracovníky, kteří pracují na základě dohody mimo klasický pracovní poměr.

 

Práce z domova

To je téma, které zajímá zaměstnavatele i zaměstnance, neboť v době covidu řada firem začala provozovat práci z domova a početné procento zaměstnanců v tomto stavu setrvává i nyní, eventuálně pracuje v hybridním režimu a střídá pracoviště s prací z domova. Výkon práce na dálku se stane možným pouze na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Závazek z této dohody lze rozvázat písemnou dohodou zaměstnavatele a zaměstnance ke sjednanému dni.

Dohody o práci na dálku přehledně v bodech:

 • Zaměstnavatel a zaměstnanec mohou písemně vypovědět dohodu bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou.
 • Dohodu mohou strany sjednat s odlišnou délkou výpovědní doby, která musí být stejná pro obě strany.
 • Zaměstnavatel a zaměstnanec mohou dohodnout, že závazek z této dohody nelze vypovědět, pokud je v pracovní smlouvě stanoveno jiné místo výkonu práce než pracoviště zaměstnavatele.

Zaměstnanci práce na dálku vykonávající práci v pracovní době:

 • Upravení rozvržení pracovní doby, prostoj a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy se na ně nevztahuje.
 • V případě jiných osobních překážek v práci jim náleží náhrada mzdy nebo platu, nestanoví-li prováděcí právní předpis jinak.
 • Pro účely poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny platí stanovené rozvržení pracovní doby do směn, které určí zaměstnavatel.

Náhrady při výkonu práce na dálku:

 • Zaměstnanci mají nárok na náhrady nákladů spojených s výkonem práce na dálku, které buď prokážou, nebo na ně mají nárok paušálně.
 • Zaměstnavatel a zaměstnanec si mohou písemně sjednat, že náhrady nákladů v souvislosti s prací na dálku jim nepřísluší.
 • Paušální částka náhrady nákladů se stanoví Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhláškou.

Na co je třeba dát si pozor:

 • Paušální částka je splatná nejpozději v následujícím kalendářním měsíci.

 

Závěr

Změny ve mzdové a personální oblasti se v roce 2024 nezastavují. V tomto článku jsme představili klíčové inovace v pracovněprávní oblasti, dovolené, pracovních dohodách mimo klasický pracovní poměr a práci z domova. Důležité jsou nejen pro zaměstnavatele, ale i pro zaměstnance, kteří se tak dočkají jasnějších pravidel a stanovených norem.

Na dovolenou budou mít nově nárok zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Tato změna zajišťuje, že pracovníci budou spravedlivě odměňováni za svůj odpočinek.

Rozšíření možnosti práce na dálku přináší do pracovního prostředí flexibilitu, ovšem s pevnými pravidly. Písemná dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je klíčovým nástrojem, který umožňuje výpověď z dohody a stanoví pravidla pro výkon práce na dálku. Důležitou součástí jsou i náhrady nákladů spojených s prací na dálku, přičemž zaměstnanci mají možnost buď prokázat náklady nebo mít nárok na paušální částku podle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí.

Webinář 8. ledna 2024

Podrobně se s těmito změnami můžete seznámit na našem webináři Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti v roce 2024, který se uskuteční 8. ledna 2024 a který připraví vás i na další změny ve mzdové problematice. Začněte nový rok připraveni a nenechte se rozhodit změnami!

 
Tým Ježek software
Zpět na přehled

Mohlo by vás také zajímat

8 min.  |  27. 05. 2024  |  Účetní program DUEL
Propojení systému DUEL s nástrojem REKAP vám otevírá dveře k efektivnímu rozhodování a optimalizaci procesů ve vaší firmě. Pokračovat
Petra Žižková
7 min.  |  18. 04. 2024  |  Účetní program DUEL
Stále častěji se nás dotazujete na to, zda je možné provozovat účetní program DUEL v prostředí macOS na počítačích Apple. ... Pokračovat
Jaroslav Scharf
7 min.  |  21. 03. 2024  |  Účetní program DUEL
Použitím služby Everifin v účetním programu DUEL se připojíte na bankovní účet přes API rozhraní a budete mít bezpečný a ... Pokračovat
Jaroslav Scharf