Ježek / Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Tímto informujeme o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek a Zákaznického portálu společnosti Ježek software s.r.o., jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech Ježek software s.r.o. dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob.
V souladu s GDPR

Ježek software s.r.o. je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Ježek software s.r.o. se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejména GDPR.

Osobní údaje

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zobrazit
Skrýt

1. Použití souborů cookie a analýza webových stránek

1.1. Za účelem zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používáme cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

1.2. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

1.3. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.

Blokování cookies

Prohlížeče umožňují umísťování cookies na váš počítač zablokovat. Informace naleznete na stránkách konkrétního prohlížeče:

Google Analytics, Google Adwords

1.4. K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používáme službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

1.5. Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

1.6. Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

1.7. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše.

1.8. V rámci služby Google Analytics využívá i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých stránek (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

1.9. Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

Sklik.cz

1.10. Dále využíváme na svých webových stránkách reklamní funkce Sklik.cz provozované společností Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5. Služba slouží k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Více informací naleznete zde.

Facebook business

1.11. Dále využíváme na svých webových stránkách reklamní funkce Facebook business provozované společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Služba slouží k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Více informací naleznete zde.

Zobrazit
Skrýt

2. Online chat

2.1. Za účelem zlepšení poskytovaných služeb provozujeme na našem webu tzv. online chat vyvinutý společností LiveZilla GmbH, se sídlem Ekkehardstraße 10, 78224 Singen, Německo.

2.2. Chat je kompletně provozován na našem webu včetně databází. K informacím tak nemá přístup žádná ze třetích stran. Při používání jsou ukládány anonymizované IP-adresy ve zkráceném tvaru a další informace (operační systém, prohlížeč, rozlišení monitoru, navštívené stránky apod.). Pro lepší dohledání při řešení dotazů může uživatel zadat své licenční číslo k produktům STEREO nebo DUEL a své jméno.

Zobrazit
Skrýt

3. Užívání sociálních pluginů

3.1. Webové stránky obsahují také sociální pluginy třetích stran:

  • plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA
  • plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043

3.2. Tyto sociální pluginy nejsou spravovány společností Ježek software s.r.o., která tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

Zobrazit
Skrýt

4. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

4.1. V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, budeme za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy.

4.2. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Ježek software s.r.o. sama.

4.3. Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla společnosti Ježek software s.r.o. (viz výše), tak také kliknutím kliknutím na odkaz „Odhlásit“ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení možné.

Zobrazit
Skrýt

5. Objednávka demoverze

5.1. Návštěvník webových stránek Ježek software s.r.o. se může zaregistrovat prostřednictvím formuláře jako zájemce o stažení demoverze programu STEREO nebo DUEL.

5.2. Pokud zájemce o demoverzi zadá do formuláře požadované údaje: jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo, obdrží následně odkaz s návodem na instalaci demoverze. Tento zákazník se tímto zaváže používat program v souladu s licenčním ujednáním. Firma Ježek software se vůči tomuto zákazníkovi zaváže poskytnout telefonickou podporu zdarma. Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Údaje jsou uloženy po dobu 1 roku.

Zobrazit
Skrýt

6. Objednávka programu

6.1. Na webových stránkách Ježek software s.r.o. má zájemce o program možnost vyplnit internetovou objednávku. Prostřednictvím formuláře zadá identifikační údaje firmy, jméno, příjmení, IČ, DIČ, e-mail a telefonní číslo.

6.2. Po dokončení objednávky dojde automatem k vygenerování e-mailu s objednávkou, který bude zaslán na obchodní oddělení firmy Ježek software s.r.o. Údaje zadané do internetového formuláře budou uloženy do databáze, kde jsou uloženy po dobu 1 roku.

6.3. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Ježek software s.r.o. a zákazníkem.

Zobrazit
Skrýt

7. Objednávka školení

7.1. Prostřednictvím webových stránek může zákazník objednat školení. Pro tyto účely je nutné vyplnit název firmy, jméno a příjmení, IČ a DIČ, e-mail a telefonní číslo.

7.2. Po dokončení objednávky dojde k vygenerování e-mailu s objednávkou, který bude automaticky zaslán na obchodní oddělení společnosti Ježek software s.r.o. Údaje zadané do internetového formuláře budou uloženy do databáze, kde jsou uloženy po dobu 1 roku.

7.3. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky školení zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Ježek software s.r.o. a zákazníkem.

Zobrazit
Skrýt

8. Zákaznický portál

8.1. Za účelem zjednodušení komunikace zákazníků se společností Ježek software s.r.o. byl vytvořen zákaznický portál, který slouží k evidenci a správě údajů o zákaznících. Konkrétně se jedná o fakturační údaje, dodací údaje a kontaktní údaje. Na portále jsou také evidovány přihlašovací údaje uživatelů portálu v rozsahu E-mailová adresa, Jméno, Příjmení a Telefon.

8.2. Data zákaznické portálu jsou součástí infrastruktury Azure od společnosti Microsoft.

8.3. Každý uživatel portálu má přístup výhradně ke svým datům nebo k datům, ke kterým byl pozván správcem jiné firmy.

8.4. Přímý přístup k datům zákaznického portálu mají jen odpovědní zaměstnanci společnosti Ježek software s.r.o., a to výhradně za účelem jejich správy.

Zobrazit
Skrýt

9. Podpis Smlouvy o zpracování osobních údajů v rámci poskytování služby Technická podpora

9.1. Pro poskytování služeb Technické podpory, u kterých je zákazníkem požadován přístup ke zpracování osobních údajů zaměstnancům společnosti Ježek software s.r.o., je nezbytné udělení souhlasu s jejich zpracováním, a to na základě smlouvy „Smlouva o zpracování osobních údajů“. Souhlas se zpracováním těchto osobních údajů zákazník uděluje podpisem smlouvy na Zákaznickém portále.

Zobrazit
Skrýt

10. Licenční ujednání

10.1. Zakoupením licence program STEREO či DUEL vzniká mezi Ježek software s.r.o. a zákazníkem smluvní vztah a na jeho základě jsou obě strany oprávněny vzájemně zpracovávat osobní údaje, aniž by si musely udělovat souhlas s tímto zpracováním.

10.2. O uživatelích licence našeho programu evidujeme údaje, které jsou nezbytné k plnění této smlouvy (dodání licence oprávněnému uživateli), k plnění našich právních povinností (vystavení daňového dokladu) popř. v souvislosti s oprávněným zájmem obou stran (informovanost zákazníka, nabídka upgrade, ...).

10.3. Samotné zakoupení licence k software však nemá na GDPR dopad. Osobní údaje fyzických osob v programu budete zpracovávat vy, jako správci, a program bez vašeho vědomí žádná data neodesílá nebo nezpřístupňuje. Licenční smlouvu tedy není třeba měnit.

Zobrazit
Skrýt

11. Další práva spojená s ochranou osobních údajů

11.1. Při zpracování osobních údajů společností Ježek software nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje společnost Ježek software zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

11.2. Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost Ježek software s.r.o. zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

  • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost Ježek software s.r.o. zpracovává
  • právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů
  • právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů
  • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů
  • právo na přenositelnost osobních údajů
  • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

11.3. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost Ježek software s.r.o. zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti Ježek software s.r.o.

11.4. Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost Ježek software s.r.o. zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti Ježek software s.r.o. jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže v čl. 12.

11.5. Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost Ježek software s.r.o. zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, telefon (+420) 234 665 111, web: www.uoou.cz.

Zobrazit
Skrýt

12. Kontaktní údaje správce osobních údajů

12.1.Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost:

Ježek software s.r.o.
Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa, Česká Republika | Zobrazit na mapě

IČ 27282805
DIČ CZ27282805

Společnost Ježek software s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22400.

Výpis z OR | Registr DPH | Registrace u ÚOOU č. 32572.

12.2. Subjekty údajů se mohou obracet se svými dotazy, podněty či při uplatnění svých práv na telefon (+420) 487 522 864 nebo e-mail jezek@jezeksw.cz.

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 25. května 2018.