Ježek / Blog

Pohled očima mzdové účetní na minimální mzdu, zdravotní a sociální pojištění v roce 2024

10 min.  |  18. 12. 2023  |  Účetní program DUEL, Legislativa

S nástupem roku 2024 přináší úpravy v minimální mzdě nový pohled na finanční stabilitu pracovníků. Zásadním krokem je zavedení valorizačního mechanismu vázaného na průměrnou mzdu v národním hospodářství. Tato inovace přináší transparentnost a spravedlivější odměňování pracovníků.

  • Referenční hodnoty 45 % nebo 50 % průměrné mzdy stanoví jasná pravidla pro stanovení minimální mzdy.
  • Zaručená mzda navrhuje 1 násobek minimální mzdy pro 1. skupinu prací, 1,2 násobek pro 2. skupinu, 1,4 násobek pro 3. skupinu a 1,6 násobek pro 4. skupinu prací.

Změny v Zákoně o nemocenském pojištění od 07/2024

Chystaná novela Zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, přináší důležité úpravy pro zaměstnavatele i zaměstnance a budeme s ní pracovat od druhé poloviny příštího roku.

Povinnosti zaměstnavatelů:

  • Přihlášení do Registru zaměstnavatelů: Zaměstnavatelé jsou povinni přihlásit zaměstnance nejpozději do 8 kalendářních dnů od vzniku pracovního poměru.
  • Oznámení o pojištění: Zaměstnavatelé budou nově  povinni oznámit okresní správě sociálního zabezpečení, pokud zaměstnanec dosáhne rozhodné částky podle novely, s detaily o výši pojistného a platebními údaji.
  • Splatnost pojištění: Pojistné je splatné do 30 dnů od doručení oznámení. Zaměstnavatelé jsou také povinni odvést pojistné do 30 dnů od doručení oznámení o dosažení rozhodné částky.

Účast zaměstnanců na pojištění:

Současný limit nastavený až do 30. 6. 2024 jako měsíční příjem překračující fixně stanovenou částku 10 000 Kč bude od 1. 7. 2024 navázán na vývoj průměrné mzdy. Především se však bude sčítat:

  • příjem z dohod o provedení práce plynoucí od jednoho zaměstnavatele
  • příjem z dohod o provedení práce plynoucí od všech zaměstnavatelů.

Podle výše průměrné mzdy pro rok 2024 bude od 1. 7. 2024 účast na nemocenském pojištění zakládat např.:

  • příjem z jedné dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele dosahuje měsíčně částky 10 500 Kč (podle současné úpravy zakládá účast na nemocenském pojištění až překročení limitu 10 000 Kč, podle nové úpravy bude rozhodující již dosažení limitu)
  • příjem z několika dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele dosahuje měsíčně částky 10 500 Kč
  • příjem z dohod o provedení práce od více zaměstnavatelů, pokud bude dosaženo měsíčně příjmu 17 500 Kč.

 

Nemocenské pojištění a souvislost s ELDP (elektronická dovolená a pracovní neschopnost):

Nemocenské dávky:

Změny v oblasti nemocenského pojištění naznačují aktualizace v systému poskytování nemocenských dávek.
Zaměření na efektivní poskytování finančních prostředků během pracovní neschopnosti může zahrnovat nové postupy pro vyplácení nemocenských dávek nebo změny ve výši těchto dávek.

Souvislost s ELDP

Upozornění na souvislost s ELDP (elektronická dovolená a pracovní neschopnost) naznačuje propojenost mezi evidencí dovolené a pracovní neschopnosti.
ELDP může být integrována do systému sledování pracovních dní a neschopnosti, což umožní lepší správu pracovních procesů a snadnější identifikaci případů pracovní neschopnosti nebo propojení dovolené s nemocenskými dávkami.

 

Rok 2024 přináší klíčové změny v oblasti minimální mzdy a sociálního pojištění. Pro zaměstnavatele a zaměstnance je stěžejní sledovat a přizpůsobit se novým pravidlům, která mají zajistit spravedlivé odměňování a sociální jistoty pro všechny zúčastněné strany. Účetní program DUEL se na tyto změny průběžně připravuje a počítá s aktualizacemi pro komfortní práci bez omezení

 
Tým Ježek software
Zpět na přehled

Mohlo by vás také zajímat

8 min.  |  27. 05. 2024  |  Účetní program DUEL
Propojení systému DUEL s nástrojem REKAP vám otevírá dveře k efektivnímu rozhodování a optimalizaci procesů ve vaší firmě. Pokračovat
Petra Žižková
7 min.  |  18. 04. 2024  |  Účetní program DUEL
Stále častěji se nás dotazujete na to, zda je možné provozovat účetní program DUEL v prostředí macOS na počítačích Apple. ... Pokračovat
Jaroslav Scharf
7 min.  |  21. 03. 2024  |  Účetní program DUEL
Použitím služby Everifin v účetním programu DUEL se připojíte na bankovní účet přes API rozhraní a budete mít bezpečný a ... Pokračovat
Jaroslav Scharf