Ježek / Blog

Co je nového v Intrastatu v roce 2024

5 min.  |  19. 01. 2024  |  Legislativa

Nařízení vlády č. 442/2023 ze dne 13. prosince 2023 upravuje pro rok 2024 v oblasti Intrastatu přílohy č. 1 a č. 3. Připraveny jsou změny ve:

  • Zvýšení prahů pro vykazování
  • Zvýšení hodnoty pro vykazování Zjednodušeného hlášení

Na základě nařízení vlády č. 442/2023 ze dne 13. prosince 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 333/2021 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, dochází s účinností od 1. ledna 2024 k úpravě Přílohy č. 1 a č. 3. Z tohoto důvodu jsou pro rok 2024 v Intrastatu připraveny následující změny:

Zvýšení prahů pro vykazování

Od 1. ledna 2024 dochází ke zvýšení prahů pro vykazování ze 12 mil. Kč na 15 mil. Kč pro vyvezené zboží do jiných členských států EU a 15 mil. Kč pro dovezené zboží z jiných členských států EU. V této souvislosti mohou zpravodajské jednotky řešit následující situace:

  • Zpravodajská jednotka, která v roce 2023 nedosáhla prahu pro vykazování (12 miliónů Kč) nemá od referenčního období leden 2024 povinnost vykazovat údaje. Pokud v průběhu roku 2024 dosáhne prahu pro vykazování 15 miliónů Kč, má povinnost po dosažení prahu se registrovat k vykazování údajů u místně příslušného celního úřadu a musí vykazovat údaje do Intrastatu nejméně do konce roku 2025.
  • Zpravodajská jednotka, která v roce 2023 dosáhla prahu pro vykazování (12 miliónů Kč), musí (dle § 58 odst. 4 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon) vykazovat údaje do Intrastatu nejméně do konce roku 2024. Pokud v roce 2024 nedosáhne prahu pro vykazování (15 miliónů Kč), končí ji povinnost vykazování Intrastatu a poslední výkaz předaný místně příslušnému celnímu úřadu bude za prosinec 2024. Pokud v roce 2024 dosáhne prahu pro vykazování (15 miliónů Kč), má povinnost vykazovat Intrastat nejméně do konce roku 2025.

Zvýšení hodnoty pro vykazování Zjednodušeného hlášení

Od 1. ledna 2024 dochází také ke zvýšení hodnoty pro vykazování Zjednodušeného hlášení z 20 mil. Kč na 30 mil. Kč. Počínaje od referenčního období leden 2024 může zpravodajská jednotka podat Zjednodušené hlášení tehdy, pokud:

  • v roce 2024 nepřesáhla celková hodnota zboží vyvezeného do jiných členských států EU 30 mil. Kč nebo nepřesáhla celková hodnota zboží dovezeného z jiných členských států EU 30 mil. Kč a současně v tomto roce v daném směru neobchodovala s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ č. 497/2021 Sb., o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat a zároveň v roce 2023 nepřesáhla celková hodnota zboží vyvezeného do jiných členských států EU 30 mil. Kč nebo nepřesáhla celková hodnota zboží dovezeného z jiných členských států EU 30 mil. Kč a současně v tomto roce v daném směru neobchodovala s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ č. 497/2021 Sb., o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat

Podrobnější informace ke Zjednodušenému hlášení naleznete na stránce www.czso.cz/csu/czso/zjednodusene-hlaseni.

Gabriela Roučová
Zpět na přehled

Mohlo by vás také zajímat

8 min.  |  27. 05. 2024  |  Účetní program DUEL
Propojení systému DUEL s nástrojem REKAP vám otevírá dveře k efektivnímu rozhodování a optimalizaci procesů ve vaší firmě. Pokračovat
Petra Žižková
7 min.  |  18. 04. 2024  |  Účetní program DUEL
Stále častěji se nás dotazujete na to, zda je možné provozovat účetní program DUEL v prostředí macOS na počítačích Apple. ... Pokračovat
Jaroslav Scharf
7 min.  |  21. 03. 2024  |  Účetní program DUEL
Použitím služby Everifin v účetním programu DUEL se připojíte na bankovní účet přes API rozhraní a budete mít bezpečný a ... Pokračovat
Jaroslav Scharf