Ježek / Podpora / Často kladené otázky / STEREO - Všeobecné dotazy

Často kladené otázky

Víme, co vás zajímá a pálí a s čím se nejčastěji obracíte na naši podporu. Sepsali jsme pro vás odpovědi na nejčastější dotazy.
Zpět na seznam

STEREO - Všeobecné dotazy

Zobrazit odpověď
Skrýt odpověď

Nastavení antivirových programů AVAST a AVG pro STEREO

04.06.2020, Jaroslav Scharf

Ilustrovaný návod pro STEREO a AVG je ke stažení zde.

Ilustrovaný návod pro STEREO a AVAST je ke stažení zde.

Zobrazit odpověď
Skrýt odpověď

Nastavení DPH od 1.4.2019

29.03.2019, Zuzana Šimonová

Od 1.4.2019 vstupuje v platnost novela zákona 80/2019 Sb., která mj, mění §37 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dosud se při výpočtu DPH od částky vč. daně používal koeficient zaokrouhlovaný na 4 desetinná místa, od 1.4.2019 je při výpočtu od ceny vč. DPH daný koeficient pouze na dvě desetinná místa.

Po dobu šesti měsíců (tedy od 1.4.-30.9.2019) je dle přechodných ustanovaní možné pracovat s výpočtem do účinnosti tohoto zákona i dle novely. Program STEREO bude mít tuto změnu zahrnutou v aktualizaci 28.03 s datem platnosti od 1.10.2019. Pokud byste podle novely chtěli pracovat již nyní, je nutné program nastavit takto:

Na základní obrazovce programu přejděte do volby Ostatní / Parametry / (Sdílené) / Společné parametry / Sazby DPH. Zde pomocí klávesy F2 přidejte nový řádek s datem, od kterého chcete DPH počítat dle novely, Sazby DPH opište dle roku 2015 a poslední sloupec s názvem K4 nastavte na hodnotu N.

Zobrazit odpověď
Skrýt odpověď

Při spuštění program hlásí „zvětšit FILES v CONFIG.SYS/CONFIG.NT“

03.01.2018, Jaroslav Scharf

Pro odstranění stavu, kdy program požaduje zvětšení povoleného počtu otevřených souborů je třeba upravit hodnotu parametru FILES v souboru CONFIG.NT.

To lze snadno zajistit spuštěním souboru TFILES.EXE, který jsme připravili, aby všechno nastavil automaticky a sám.

Zobrazit odpověď
Skrýt odpověď

Jak zpracuji DPFO včetně výkazů ve formátu XML?

18.02.2020, Zuzana Šimonová

Podrobný návod naleznete zde.

Zobrazit odpověď
Skrýt odpověď

Jak zpracuji DPPO včetně výkazů ve formátu XML?

18.02.2020, Zuzana Šimonová

Podrobný návod naleznete zde.

Zobrazit odpověď
Skrýt odpověď

Při exportu do PDF či XML mi program hlásí, že nestačí paměť

30.01.2018, Zuzana Šimonová

K odstranění chybového stavu je možné využít následující postupy:

1) Proveďte úpravu souboru AUTOEXEC.NT, který se nachází v adresáři WINDOWS v podadresáři SYSTEM32

- vyhledejte řádky:

 • lh %SystemRoot%system32mscdexnt.exe
 • lh %SystemRoot%system32 edir
 • lh %SystemRoot%system32dosx

- upravte je tímto způsobem:

 • REM lh %SystemRoot%system32mscdexnt.exe
 • REM lh %SystemRoot%system32 edir
 • REM lh %SystemRoot%system32dosx

- po ukončení úprav je nutné provedené změny uložit.

Pozn.: Pokud by zmíněný postup vedl k problémům s tiskem z programu ÚČTO, ponechte řádek lh %SystemRoot%system32dosx bez úpravy REM.

2) Pokud výše uvedené nastavení nepomůže, spusťte po dobu exportu program v režimu DOSBOX - v adresáři STEREO spusťte dvojklikem myši soubor S64.bat. Tím se program otevře v režimu DOSBOX, vyexportujte příslušný formulář, program ukončete a opětovně spusťte standardním způsobem.

 

Zobrazit odpověď
Skrýt odpověď

Jak vypnout/zapnout automatické hledání?

30.01.2018, Zuzana Šimonová

Automatické hledání znamená chování programu po vstupu do číselníku - např. z agendy Závazky a pohledávky "odskočíme" do Adresáře firem a pokud máme automatické hledání zapnuto, můžeme ihned po vstupu do adresáře začít psát hledanou adresu. Jestliže je automatické hledání vypnuto, tak po odskoku do adresáře nám stojí kurzor na naposledy použité adrese. Pro změnu vypnout/zapnout automatické hledání postupujeme následně:

1) na základní obrazovce programu přejdeme do volby Ostatní / Parametry / (Lokální parametry) / Společné parametry / Ovládání programu,

2) na údaji Automatické hledání v číselnících od stiskneme klávesu TAB a zvolíme Ruční úprava nastavení,

3) ve vyvolané tabulce jsou vyjmenované všechny číselníky a u každého z nich je uvedena hodnota -1, 0 nebo 1, která značí:

 • -1 = vypnuté automatické hledání,
 •  0 = po vstupu do číselníku se program  zeptá, zda automatické hledání vypnout
 •  1 = automatické hledání je zapnuto.

4) názvy číselníků jsou zde uvedené tak, jak jsou interně pojmenované v programu. Jednotlivé hodnoty tedy znamenají:

 • GADRESY (vše, co má v názvu uvedeno GADR) - adresář firem
 • GDOKLADY (+ GDOKL_P) - číselník dokladů
 • GDRUHY = číselník druhů účtování
 • GROZVRH = číselník účtového rozvrhu
 • GMENY = číselník měn

5) U zvoleného údaje zapište požadované hodnoty dle bodu 3.

Poznámka: V bodě 4 jsou uvedeny nejčastější požadované číselníky. Pokud Vás zajímá číselník jiný, kontaktujte nás.

 

Zobrazit odpověď
Skrýt odpověď

Při převodu dat do programu STEREO se mi zobrazuje hlášení: UPGRADE.PAF blokován

22.01.2018, Zuzana Šimonová

Zablokování uvedeného souboru způsobuje antivirový program, a proto jej tedy doporučujeme po dobu převodu dat pozastavit.

Zobrazit odpověď
Skrýt odpověď

Jak nastavit velikost zobrazení pro STEREO?

30.01.2018, Zuzana Šimonová

Pokud  máte operační systém Windows XP, lze provozovat STEREO přes celou obrazovku (fullscreen), toto nastavení provedete ve vlastnostech zástupce STEREO (pravé tlačítko myši / Vlastnosti) na záložce Možnosti, kde si zatrhnete Celá obrazovka.

V případě OS Windows Vista, Windows 7, Windows 8 či Windows 10 je potřeba nastavit velikost písma (a tím i celého okna) ve vlastnostech zástupce STEREO (pravé tlačítko myši / Vlastnosti) na záložce písmo, kde pro Windovs Vista zvolte písmo Lucida Console a pro Windows 7, Windows 8 a Windows 10 písmo Alis Fand a pomocí velikosti písma změňte zobrazení programu.

Jestliže používáte 64bitový OS a program STEREO tedy provozujete v režimu DOSBOX, je možné provést změnu velikosti přímo z programu STEREO z volby Ostatní (na úvodní obrazovce programu) / Speciality / Nastavení prostředí / Nastavení DosBox a Velikost zobrazení.

Zobrazit odpověď
Skrýt odpověď

V dolní liště programu se objevilo chybové hlášení, u kterého je v závorce autom. oprava

30.01.2018, Zuzana Šimonová

Toto hlášení značí automatické opravy, které se program snaží odstranit. Ovšem opravy provádí po jednotlivých větách, nikoli souhrnně, a proto Vám může připadat, že se "zasekl". Pokračujte držením klávesy Enter až do té doby, než chybové hlášení zmizí, případně se zobrazí jiné.

Zobrazit odpověď
Skrýt odpověď

Při exportu do PDF se zobrazuje chybové hlášení: Byl očekáván objekt slovníku dict

01.01.2018, Jakub Schneider

Toto hlášení nastává v okamžiku, kdy jsou v podkladech pro export do PDF použity znaky kulatých závorek (,) či lomítko /.

Zobrazit odpověď
Skrýt odpověď

Nenaplňuje se mi tiskopis ve formátu PDF

01.01.2018, Jakub Schneider

Nejčastěji je tento problém způsoben bezpečnostní aktualizací programu Adobe Reader. Po otevření dokumentu ve formátu PDF se v tomto programu pod nástrojovou lištou ve žlutém rámečku objeví hlášení o blokování dat. V pravé části žlutého upozornění otevřete nabídku Volby - Vždy důvěřovat tomuto dokumentu.