Ježek / Funkce a moduly / Ekonomika a finance / Analýzy / Popis

Modul Analýzy

Ovládněte všechny ekonomické i finanční procesy ve vaší firmě. Potřebujete jeden modul anebo rovnou všechny čtyři?

Nadstavba k účetnictví pro manažery a profesionální účetní

Doplňkový modul Analýzy je určen všem, kterým nestačí standardní účetní výstupy, kteří chtějí lepší orientaci ve výsledcích, jakých firma dosahuje, a lepší informovanost o dílčích ekonomických ukazatelích. S pomocí Aktivního saldokonta lze získat nejen dokonalý přehled o spárovaných a nespárovaných fakturách, ale rychle také odhalit případné chyby v účtování a hlavně je z jednoho místa vyřešit.

Analýza účtů

Slouží k získání podrobných přehledů od účetních knih a výkazů přes vývoj zisku v letech až po sledování vnitropodnikového účetnictví v závislosti na zadané podmínce s velkým množstvím kritérií bez ohledu na to, zda jsou data již účetně uzavřená nebo nikoli. K dispozici jsou možnosti čerpání dat z libovolného období bez ohledu na provedené závěrky a bez nutnosti jejich vracení, omezení vstupu dat libovolnou kombinací výběru účtů, firem, středisek, výkonů a zakázek. Připraveno je mnoho variant sestav – výsledovky a rozvahy s různými úrovněmi podrobností a případnými mezisoučty nebo naopak kumulacemi. Výstupy z tohoto modulu poskytují možnost sledování vývoje zisku podle několika kritérií časového členění (denní, týdenní, po dekádách, měsíční), export dat pro další zpracování, např. v MS Excel velmi snadná tvorba grafů. Analýzy data čerpají z Účetního deníku, Rozúčtování a z Účtového rozvrhu.

Obrázek Analýza účtů - vstupní podmínky
Obrázek Analýza účtů - nabídka sestav
Obrázek Analýza účtů - náhled tisku

Definice vstupních údajů

Definice období, účtů, případně stran MD / D, druhů účtování, firem, středisek, výkonů a zakázek.

Možnost uložení definovaných podmínek pro opakované použití

Nadefinované podmínky lze pojmenovat a uložit pro budoucí opakované použití.

Tiskové sestavy

Velká nabídka tiskových sestav seřazených do skupin. Základní přehledy, srovnávací tabulky i časové vývoje jednotlivých ukazatelů.

Aktivní saldokonto

S pomocí této agendy lze získat dokonalý přehled o spárovaných a nespárovaných fakturách a jejich platbách a rychle odhalit případné chyby v účtování. Hlavní výhodou je z možnost tyto nesrovnalosti z jednoho místa vyřešit. Sestavy Saldokonta v Účetním deníku zůstaly samozřejmě zachovány.

Obrázek Aktivní saldokonto - vstupní podmínky
Obrázek Aktivní saldokonto - spárované
Obrázek Aktivní saldokonto - nespárované doklady

Definice vstupních údajů

Na rozdíl od základního saldokonta lze filtrovat a skupinovat nejenom podle období, účtů, párovacích znaků popř. firem, ale volitelně i podle středisek, výkonů a zakázek.

Možnost uložení definovaných podmínek pro opakované použití

Nadefinované podmínky lze pojmenovat a uložit pro budoucí opakované použití.

Nastavení tolerance

Z nespárovaných položek vyřadí doklady, které nejsou vyrovnané například jen díky haléřovému zaokrouhlení, a zbydou jen skutečně nezaplacené faktury.

Úprava párování

Díky ní můžeme u vybraných dokladů hromadně změnit Účet, Párovací znak, Firmu, Středisko, Výkon nebo Zakázku, aniž bychom je jednotlivě otevírali a upravovali. Snadno tak spárujeme skupinu dokladů, které se nám „rozešly“.

Ekonomické ukazatele

Agenda Ekonomické ukazatele slouží ke generování sestav výkazů za zvolené období. Umožňuje správu algoritmů pro výpočty i úpravu grafické podoby konkrétní sestavy. Agenda Výkazy pracuje při výpočtu údajů na principu tabulkového kalkulátoru, ve kterém jsou na jednom listu vzorce pro výpočet hodnot s propojením na Účtový rozvrh a na dalším listu je grafická výsledná podoba sestavy. Ve výchozím stavu obsahuje řadu ekonomických ukazatelů z oblasti finanční analýzy (likvidita, solventnost, rentabilita, Altmanův z-index ...) pro komplexní zhodnocení výsledků firmy a možností získání přehledu o předpokládaných výsledcích v budoucnu.

Obrázek Ekonomické ukazatele - seznam
Obrázek Ekonomické ukazatele - detail

Datové zdroje

Rozšiřující možností je také příprava datových zdrojů, které lze využít k následnému napojení a on-line zpracování dat např. v programu MS EXCEL.

DUEL toho umí ale mnohem více

Další moduly v Ekonomice a financích