Silniční daň

Aktuální firma | Kancelář | Agendy | Silniční daň

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_Silnicni_dan.png

Agenda Silniční daň obsahuje formulář pro Přiznání k dani silniční. Po vyplnění všech potřebných údajů můžeme tiskopis vytisknout nebo exportovat do požadovaného formátu XML a doručit příslušnému finančnímu úřadu.

Za každé zdaňovací období tvoříme nové přiznání. Nový záznam pořídíme pomocí kombinace kláves Ctrl+N, kdy se nám dostupné hodnoty převezmou dle hodnot naplněných v agendě Parametry firmy a které můžeme v případě potřeby dál editovat. Postupně tedy vzniká historie všech vytvořených přiznání a kdykoli lze zpětně předchozí výsledky zkontrolovat či porovnat.

Tip Pokyny k vyplnění přiznání naleznete na stránkách Finanční správy v sekci Daňové tiskopisy.

 

Obsah stránky:

  1. Úvod

  2. Formulář a popis údajů

  3. Záložky agendy

  4. Operace v agendě

  5. Tiskové sestavy

  6. Související témata

Formulář a popis údajů

Formulář i jednotlivá vozidla přesně odpovídají „papírovému tiskopisu“. Při jeho zpracovávání doporučujeme postupovat dle pokynů k vyplnění přiznání. Formulář pro jednotlivé části přiznání je rozdělen do čtyř záložek seřazených dle uváděných údajů, o kterých daná záložka pojednává – Záhlaví, Údaje o poplatníkovi, Zálohy a vyúčtování a Zápatí).

 
D_Silnicni_dan_F1.png
D_Silnicni_dan_Zalozky.png

Silniční daň...

V horní části formuláře nalezneme informace o zpracovávané firmě, období a výsledku vytvářené silniční daně.

Formulářová záložka 1. Záhlaví

Sekce č. 1 odpovídající originálnímu formuláři.

Formulářová záložka 2.Údaje o poplatníkovi...

Sekce č. 2 odpovídající originálnímu formuláři.

 
D_Silnicni_dan_F2.png
D_Silnicni_dan_Zalozky.png

Formulářová záložka 3. Zálohy a vyúčtování...

Sekce č. 3 odpovídající originálnímu formuláři.

 
D_Silnicni_dan_F3.png
D_Silnicni_dan_Zalozky.png

Formulářová záložka 4. Zápatí...

Sekce č. 4 odpovídající originálnímu formuláři.

 
D_Silnicni_dan_F4.png
D_Silnicni_dan_Zalozky.png

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

 
D_Silnicni_dan_Zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat další doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání jednoho údaje (např. Poznámka) nebo zobrazují vypočítaný přehled vybraných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab.

1. Seznam formulářů

Seznam všech evidovaných daňových přiznání k dani silniční. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Vozidla

Záložka Vozidla slouží k evidenci vozidel, které jsou zahrnuty do daňového přiznání. Jednotlivá vozidla můžeme zadávat ručně nebo je převzít z číselníku Vozidla. Pro komfortní způsob pořizování doporučujeme využít druhého způsobu – číselníku vozidel. Jednotlivé sloupečky přesně korespondují s originálním tiskopisem. Při jeho zpracovávání doporučujeme postupovat dle pokynů k vyplnění přiznání.

Upozornění! Označení za lomítkem odpovídá pořadovému číslu měsíců v daném kvartálu, nikoli jejich obecnému označení (1-12). Hodnoty za lomítkem tedy budou vždy 1,2 nebo 3 (první, druhý či třetí měsíc v daném kvartálu).

3. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.

Tip Doprovodné volné texty uváděné v dokladech zadáme do záložky Poznámka, Text nad nebo Text pod. K tomuto účelu můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty (odskok přes Ctrl+NumPlus) a připravené texty si pomocí Ctrl+Enter přeneseme. Pomocí Ctrl+Shift+Enter nový text připojíme za text stávající.

4. Dokumenty

Na záložce Dokumenty ze evidovat libovolné dokumenty v souborové podobě, které se týkají aktuálního záznamu.

5. Média

Záložka Média umožňuje připojit libovolné obrázky či soubory s jiným obsahem. První v pořadí se zobrazí ve formuláři.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

 
D_Silnicni_dan_Operace_1.pngD_Silnicni_dan_Operace_2.pngD_Silnicni_dan_Operace_3.pngD_Silnicni_dan_Operace_4.pngD_Silnicni_dan_Operace_5.pngD_Silnicni_dan_Operace_6.pngD_Silnicni_dan_Operace_7.png

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují Formulář příslušného Přiznání k silniční dani a přílohy pro další vozidla.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Vozidla, Sazby silniční daně, Slevy silniční daně

toppage.gif Začátek stránky