Ježek / Funkce a moduly / Kancelář podnikatele / Kancelář / Popis

Modul Kancelář

Díky tomuto modulu budete mít ve své firmě vše doslova na jedno kliknutí. Navíc ho máte při zakoupení jakékoliv licence ZDARMA.

Vše co pro podnikatelskou administrativu potřebujete

Tento modul je dodáván při zakoupení jakékoli licence programu DUEL ZDARMA. V případě, že nevedete skladové hospodářství a chcete pohodlně vystavovat faktury nebo objednávky, agendy tohoto modulu pro vás budou užitečné. Modul Kancelář navíc obsahuje agendy pro přiznání DPPO, DPFO, daně silniční, tvorbu převodních příkazů, knihu jízd, evidenci neúčetních plateb a v neposlední řadě adresáře firem a osob.

Adresář firem

Agenda, která plní jednu z nejdůležitějších úloh v programu, protože obsahuje informace o všech odběratelích, dodavatelích, obchodních partnerech, úřadech a institucích, se kterými přijde účtovaná firma do kontaktu. Tato agenda je samozřejmě podporována celou řadou tiskových výstupů od prostého opisu evidovaných záznamů přes obálky a štítky s adresami až po naplánované akce u jednotlivých firem.

Obrázek Adresář firem

Vyhledání firmy v ARESU

Pomocí jednoduché automatizované operace můžete vyhledat firmu na stránkách www.mfcr.cz/ares. Prostým zadáním IČ identifikujete danou firmu a program ji automaticky uloží do adresáře se všemi známými údaji.

Ověření spolehlivosti plátce DPH je v dnešní době nutnost

Pro každou evidovanou firmu v adresáři můžete kdykoliv přímo z programu provést on-line ověření spolehlivosti plátce DPH a s tím i související zveřejněný účet pro příchozí platby.

Propojení s adresářem osob

Ke každé evidované firmě je možné navázat jakýkoliv počet osob, které jsou evidovány v podobné agendě Adresář osob. Tato funkce se hodí zejména ve chvíli, kdy si potřebujete přiřadit kontaktní osoby a tím o nich mít vždy po ruce potřebné informace.

Další užitečné vazby

Adresář firem obsahuje i další nástroje, které šetří čas a pomohou obsluze dohledat potřebné informace díky napojení na Obchodní rejstřík, Insolvenční rejstřík a Registr úpadců.

Evidence několika adres pro jednu firmu

V Adresáři firem je umožněno pro každou zadanou firmu nebo instituci evidovat 3 různé adresy – Fakturační, Dodací a Alternativní, které usnadní práci hlavně při vystavování faktur a objednávek.

Jednoduchá orientace v zadaných adresách

Vzhledem k tomu, že uživatelé mají běžně ve svém adresáři několik set i několik tisíc firem, lze zde pracovat s tzv. Kategoriemi, kterými je možné roztřídit adresy např. na dodavatele, odběratele, zaměstnance, instituce a další. Toto řešení pohodlně umožňuje práci vždy jen s danou kategorií firem a odpadá tak ruční dohledávání.