Ježek / Funkce a moduly / Mzdy a personalistika / Popis

Modul Mzdy

DUEL řeší kompletní personální a mzdovou agendu firmy. Ať už máte zaměstnance nebo jste profesionální personální agentura.

Pohodlné vedení personální a mzdové agendy

Modul umožňuje komplexní zpracování mezd od nástupu zaměstnance přes zpracovávání měsíčních mezd, vytvoření ELDP a ročního vyúčtování daně z příjmů. Pro zjednodušení práce obsahuje řadu vzájemně propojených agend. Výsledkem je komfortní zpracování mezd od „A do Z“. K dispozici jsou stovky tiskových sestav včetně tiskopisů pro státní instituce (OSSZ, ZP, FÚ). Povinné tiskopisy lze exportovat ve formátu XML pro elektronickou komunikaci.
Nastavení mezd je vždy v souladu s aktuálně platnou legislativou.

Personalistika

Je základní a nezbytnou součástí modulu Mzdy, jelikož zde jsou veškeré údaje o zaměstnancích. V Personalistice je také možné nastavit obvyklé hodnoty, které budou každý měsíc používány při tvorbě mzdy. Agenda má vazbu na Adresář osob, kde jsou kontaktní informace zaměstnance (adresa, čísla bankovních účtů atd.).

Obrázek Formulář personální karty
Obrázek Náhled tisku personální karty

Počet zaměstnanců není omezen

Stejně jako jinde v programu, ani ve Mzdách nejsou nastaveny limity pro počty záznamů.

Různé typy pracovních poměrů včetně souběhu příjmů

Již v agendě Personalistika je možné jednotlivým zaměstnancům přiřadit konkrétní kategorii pracovního poměru, která dále ovlivňuje výpočet samotné mzdy, způsob odvodu zdravotního a sociálního pojištění. Při souběhu pracovních poměrů je možné nastavit, zda bude společně řešená pouze daň nebo i sociální pojištění.

Časová i úkolová mzda

Rozlišení, zda bude zaměstnanec vyplácen mzdou měsíční nebo hodinovou a v závislosti na tomto výběru i rozhodnutí, jak bude zaměstnanci proplácen svátek v pracovní den – zda se mzda nebude krátit nebo bude svátek proplácen náhradou mzdy.

Sledování plánovaných akcí

Díky této funkci je možné u jednotlivých pracovníků plánovat a sledovat libovolné akce, jako jsou například povinné lékařské prohlídky či školení řidičů z povolání a podobně.

Výplata na účet, hotově nebo kombinací

U každého zaměstnance je množné nastavit, jakým způsobem bude vyplácena dobírka – hotově, na účet, část hotově a zbytek na účet nebo část na účet a zbytek hotově.

Členění pracovníků

Zaměstnance je možné přiřadit k funkci, na pracovište, místo výkonu, či ke konkrétní zakázce, středisku či výkonu.

XML pro elektronickou komunikaci

Všechny potřebné tiskopisy k přihlášení zaměstnanců na příslušnou ossz a zp program umožňuje exportovat buď do formátu pdf nebo do podoby xml pro elektronickou komunikaci.