Ježek / DUEL / Víte, že... / 19. Další možnosti výklopných seznamů

19. Další možnosti výklopných seznamů

19.04.2013

Víte, že …

… výklopné seznamy mají další „chytré“ funkce?

Skutečnost, že ve výklopných seznamech (číselnících) lze vyhledávat podle více údajů je obecně známou výhodou programu DUEL. Můžeme tak např. místo zkratky firmy zadat její název nebo , do PSČ v adrese lze psát přímo název města, pro účty můžeme místo čísel psát jejich názvy apod.

V jednom z minulých dílů tipů & triků (http://www.jezeksw.cz/…tupne-znaky/) jsme také ukázali, jak pro hledání v těchto seznamech využívat zástupné znaky (procento „%“ pro řetězec a podtržítko „_“ pro jeden znak).

Převzetí bez odskoku

Pokud se ve vyklopeném seznamu nastavíme na nějaký řádek a stiskneme šipku doprava, dojde k převzetí odpovídající hodnoty, ovšem kurzor zůstane stále stát v původním políčku. Toho můžeme využít např. při zadávání údajů, kdy chceme převzatý text doplnit o nějaké upřesnění ještě před tím, než kurzor odskočí do dalšího pole (např. popis u dokladu v ZaP).

Dvojí vyklopení

Pokud editor již obsahuje nějakou zadanou hodnotu, vyklopení seznamu ukáže pouze řádky, které této hodnotě odpovídají. Jestliže chceme zobrazit seznam kompletní, stačí provést druhé vyklopení (pomocí kliknutí myší nebo klávesovou zkratkou Alt + šipka dolů).

Výklopný seznam – odpovídající záznamy dle zadání

První vyklopení hodnot číselníku

Výklopný seznam – všechny dostupné záznamy

Druhé vyklopení hodnot číselníku