Ježek / DUEL / Víte, že... / 10. Hledání jako filtr

10. Hledání jako filtr

06.03.2012

Víte, že …

… výsledek hledání pomocí F3 funguje jako filtr?

Záznamy vyhledané pomocí klávesy F3 (viz http://www.jezeksw.cz/…vyhledavani/) jsou nyní z pohledu tiskových sestav chápány také jako „filtrované“ a je tedy možné nad takto vytvořenou podmnožinou vět aplikovat tiskové sestavy (popř. opis vět) za filtrované záznamy.

agenda Závazky a pohledávky – aktvivované hledání F3 – rozsah tisku „Filtrované“
Poznámka
Poznámka: Kombinace filtru (F4) a hledání (F3) má za výsledek vždy podmnožinu „filtrovaných záznamů“, které splňují podmínky jednak filtru, ale také hledání. Tiskové sestavy jsou pak omezeny oběma kritérii.