Ježek / DUEL / Víte, že... / 08. Implicitní hodnota

08. Implicitní hodnota

20.09.2011

Víte, že …

… lze opětovně vyvolat implicitní hodnotu?

Každý údaj je v programu DUEL zobrazován pomocí tzv. editoru. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o políčko, do kterého můžeme zadat příslušnou hodnotu nebo ji v něm upravovat. Nově zadaná nebo upravená hodnota je označena červeně (nebo je políčko červeně orámované).

Při pořizování záznamů program často pomáhá naplnit údaj implicitní hodnotou (např. poslední použité datum, datum splatnosti, částky daně v tabulce DPH aj.). Pokud tuto předvyplněnou hodnotu změníme, můžeme ji v odpovídajícím editoru opětovně vyvolat pomocí kombinace kláves Ctrl+„*“ (hvězdička na numerické klávesnici).

Poznámka
Skutečnost, že pole může mít implicitní hodnotu, je signalizována v levé části editoru malým tlačítkem se symbolem hvězdičky. editor pro částku Celkem – zvýrazněné tlačítko pro implicitní hodnotu Implicitní hodnotu lze vyvolat také jeho stiskem.
Obecné vlastnosti editorů