Úvodní strana » Duel » Nejoblíbenější funkce programu » 01. Kontrola DIČ obchod. partnera

01. Kontrola DIČ obchod. partnera

25.05.2011

Víte, že …

… je důležité kontrolovat DIČ obchodního partnera?

Z pohledu daně z přidané hodnoty existuje celá řada případů, kdy si plátce DPH musí ověřit, zda je plátce DPH i jeho obchodní partner a zda je na daňovém dokladu uvedeno jeho správné DIČ.

  • Podle novely zákona o DPH např. platí, že pokud na přijatém dokladu není uvedeno DIČ dodavatele (nebo je nesprávné),takový doklad nelze použít pro prokázání odpočtu DPH a příjemce na odpočet nemá nárok.
  • Podobně v případě dodání do jiného členského státu Evropské unie je dodání od DPH osvobozeno pouze za podmínky, že dodavatel má ověřenou registraci příjemce plnění a jeho DIČ v rámci EU.

Jak tedy zjistit správnost zadaného DIČ u obchodního partnera evidovaného v adresáři firem programu DUEL?

Pokud se v agendě „Adresář firem“ nastavíme na odpovídající záznam a přepneme na chlopeň „Internet“, máme zde možnost provést ověřování DIČ pro účely DPH prostřednictvím systému VIES.

Adresář firem – záložka Internet

Pro zobrazení obsahu chlopně přes celé okno programu můžeme stisknout kombinaci kláves „Shift+F10“ (odpovídá přepínání Formulář – Seznam – Zobrazit vše) případně pomocí ikony se symbolem Internet Exploreru zobrazit požadovaný obsah v samostatném okně.

Návrat na původní stránku je možný stiskem ikony se symbolem domečku nebo standardně pomocí zpětné šipky „Backspace“.

Adresář firem – ověření DIČ pomocí VIES
Poznámka
Jak postupovat, pokud systém uvede, že je dané DIČ neplatné?
DIČ může být neplatné z více důvodů. Nejprve se obraťte na Vašeho obchodního partnera s dotazem, zda-li je DIČ, které Vám sdělil, skutečně správné (správný počet znaků, správná délka). Pokud je i po prověření u obchodního partnera DIČ nadále zobrazované jako neplatné, měli byste požádat Vašeho obchodního partnera, aby kontaktoval svého správce daně.
Tip
V agendě „Zpracování DPH“ je dostupná tisková sestava „Kontrola daňových dokladů – firmy“, která zobrazí seznam daňových dokladů v zadaném období, u kterých buď není uvedena firma a nebo firma je uvedena správně, ale nemá zadané DIČ, popřípadě není nastavena jako plátce DPH.

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter