Ježek / DUEL / Víte, že... / 31. Spárování výpisu podle částky Celkem

31. Spárování výpisu podle částky Celkem

03.10.2013

Víte, že …

… bankovní výpisy a faktury lze párovat také podle částky?

Při pořizování položky bankovního výpisu vyplňujeme variabilní symbol, podle kterého se program snaží v evidenci závazků a pohledávek dohledat odpovídající hrazený doklad. Pokud je však VS na výpise uveden chybně, zadaný symbol v ZaP není obsažen nebo je naopak stejný u více dokladů, program nemůže konkrétní doklad jednoznačně určit a oznámí to příslušným hlášením.

V takových situacích můžeme z políčka pro variabilní symbol (případně Dokladu 2) odskočit do agendy ZaP, správný doklad vyhledat a do výpisu převzít manuálně. Odskok se provádí standardní kombinací kláves Ctrl + Num+ nebo pomocí tlačítka se třemi tečkami, převzetí pomocí Ctrl + Enter.

Poněkud skrytou funkcí agendy bankovní výpisy je ale také možnost odskoku do ZaP z pole pro zadání částky Celkem – editor pro čísla (zatím) nepodporuje tlačítko se třemi tečkami, odskok se provádí kombinací kláves Ctrl + Num+. Pokud je v bankovních výpisech částka Celkem vyplněná, automaticky nastavený filtr „ZaP vhodné ke spárování“ ji také zohlední a dohledání hrazeného dokladu výrazně usnadní.