Ježek / DUEL / Víte, že... / 06. Přečíslování firmy

06. Přečíslování firmy

05.08.2011

Víte, že …

… zkratku firmy lze snadno změnit?

Pomocí následujícího postupu si ukážeme, jakým způsobem lze provést změnu zkratky firmy (např. pokud stávající zkratka neodpovídá našim představám nebo při přečíslování odběratelů nebo dodavatelů).

agenda Adresář firem – původní zkratka
agenda Adresář firem – nová zkratka
Poznámka
Podobným způsobem lze upravit i zkratky v dalších číselnících (např. Druhy účtování, Střediska, Výkony, Zakázky…) a tak si udržet pořádek v označení i při nárůstu počtu záznamů nebo jejich změnách.