Úvodní strana » Duel » Nejoblíbenější funkce programu » 05. Záložka Média

05. Záložka Média

24.06.2011

Víte, že …

… lze (téměř) ke každému záznamu přidat multimediální soubor?

Pomocí následujícího postupu si ukážeme, jakým způsobem lze provést přidání multimediálního souboru pro libovolný záznam evidovaný v agendě, která podporuje přidávání a přiřazování médií.

  • Otevřeme agendu podporující práci s médii (např. Závazky a pohledávky nebo Adresář firem)
  • V horním tlačítkovém menu zvolíme (pokud není aktivní) kartu Agenda, stiskneme tlačítko „Nová položka“ a z výběru možností zvolíme „Média
karta Agenda – přidání nové položky na záložku Média
  • Po potvrzení dojde k zobrazení dialogového okna s výběrem souboru, který chceme přidat
  • Soubor vyhledáme a potvrdíme stiskem tlačítka Otevřít
  • Nakonec jsme vyzváni, zda soubor uložit do databáze s firemními daty nebo pouze jako odkaz na soubor.
dialog s výběrem umístění média

Výhodou uložení média do databáze je jejich zálohování společně s daty a následná možnost použití i na jiném PC s programem DUEL. Naopak nevýhodou je následné narůstání velikosti samotné databáze a tím i možné zpomalení práce v programu.

Tip
Na záložku Média lze přidat jakýkoliv obrazový (BMP, JPG), zvukový (WAV, MP3), nebo videosoubor (AVI). Po kliknutí na zadané médium dojde k jeho zobrazení v pravé části formuláře s detailem záznamu (médium uvedené na první pozici je zobrazováno okamžitě po nalistování příslušného záznamu v agendě).
Poznámka
Pořadí odkazů na záložce Média lze změnit pomocí operace „Pořadí položek“, která je dostupná po stisku pravého tlačítka myši v lokálním menu
Rozdíl mezi Médii a Dokumenty
Záložka Média slouží k přiřazení multimediálního souboru, který je možné okamžitě zobrazit v prostředí DUELu bez nutnosti spouštění příslušného přehrávače/editoru – např. v adresáři firem ihned vidíme loga jednotlivých společností.
Záložka Dokumenty slouží pouze k přiřazení odkazů na soubory ve formátu DOC, RTF, TXT, XLS, PDF nebo obrázkové soubory (JPEG, BMP, GIF atd.) související s příslušným záznamem v agendě, kdy po poklikání na odkaz dojde k jeho následnému otevření ve výchozí aplikaci.

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter