Ježek / DUEL / Víte, že... / 21. Připojování textů z číselníku

21. Připojování textů z číselníku

03.05.2013

Víte, že …

… texty z číselníku lze i připojovat?

Jak jsme uvedli v jednom z předcházejících tipů & triků, lze i pro volné texty na záložkách (jako např. Poznámka, Text nad nebo Text pod ve fakturaci) využívat odpovídající číselník Volných textů.

Standardní převzetí z číselníku

Připomeňme, že pro odskok do připraveného seznamu slouží standardní klávesová zkratka Ctrl + Num+, pro přenos vybraného textu potom Ctrl + Enter.

Převzetí s připojením na konec

Novinkou verze 9 je také možnost připojení textu z číselníku k již zadanému textu.
Pokud při převzetí místo Ctrl + Enter stiskneme Ctrl + Shift + Enter, původní obsah zůstane zachován a text z číselníku k němu bude přidán na konec.