Ježek / DUEL / Víte, že... / 35. Automatické vkládání textů

35. Automatické vkládání textů

13.05.2014

Víte, že …

… DUEL umí některé texty vkládat automaticky?

Jak jsme uvedli již ve dvou předchozích tipech (http://www.jezeksw.cz/…volne-texty/ a http://www.jezeksw.cz/…xty-podruhe/), v programu DUEL můžeme při práci s výhodou využívat číselník volných textů.

Kromě obecného použití však můžeme jednotlivé formulace v číselníku navíc svázat s konkrétní agendou, údajem v ní, použitou dokladovou řadou nebo uživatelem. V případě zadání záznamu, který splňuje uvedené podmínky, je příslušný text doplněn zcela automaticky.

Toho lze využít např. pokud k vystaveným fakturám často doplňujeme texty NAD a POD fakturované položky („Na základě objednávky Vám fakturujeme následující položky:“ / „Děkujeme za spolupráci“).
Požadované texty si připravíme do číselníků volných textů, v části Nastavení zaškrtneme příznak „Vkládat automaticky“ a upřesníme podmínky vložení. Z nabídky vybereme agendu, ve které má být daný text použit (Fakturace – kancelář), a do jakého údaje má být text vložen (TEXT_NAD / TEXT_POD).
Dále můžeme upřesnit, jakou dokladovou řadu musí doklad obsahovat a podpis uživatele, pod jehož přihlášením bude text použit, tyto údaje však nejsou povinné.
Nyní již nebudeme muset texty NAD a POD vkládat pro každou fakturu ručně, při uložení hlavičky je DUEL doplní sám.

Volné texty – automatické vkládání
TIP
Pokud používáme odlišné dokladové řady pro doklady do tuzemska a do zahraničí, můžeme si připravit texty v češtině i v cizím jazyce a ty svázat vždy s odpovídající dokladovou řadou.