Úvodní strana » Duel » Nejoblíbenější funkce programu » 11. Vyhledávání

11. Vyhledávání

13.07.2009

Víte, že …

… lze vyhledávat podle všech dostupných údajů?

Pomocí kurzorových šipek nebo myši se ve formuláři nebo v tabulce přemístíme na libovolný údaj, ve kterém chceme vyhledávat, a stiskem klávesy F3 aktivujeme v navigační liště volbu pro hledání. Program do pole pro hodnotu hledání automaticky přenese hodnotu z aktuálního záznamu, ale je možné ji přepsat dle potřeby.

Vyhledávání – zahájení

Poté klávesou Enter potvrdíme zadání a dalším stiskem klávesy Enter hledání zahájíme. Nyní dojde k omezení počtu záznamů pouze na ty, které splňují podmínku hledání.

Vyhledávání – zadání Vyhledávání – výsledek

Opětovným stiskem klávesou F3 lze hledání deaktivovat, program ponechá kurzor v poli pro zadání další hodnoty.

Pokud není potřeba dál vyhledávat, klávesou F12 se přepneme zpět do tabulky nebo formuláře a můžeme pokračovat dál v práci.

Další variantou hledání je hledání podle složeného výrazu (například hledáme dokladovou řadu fv (faktury vydané) vystavené konkrétnímu odběrateli. Vzhledem k tomu, že hledáme podle dvou údajů současně, musíme do hry zapojit tzv. operátory, které určují, jak se budou podmínky pro hledání řetězit.

AND – tento operátor má význam „a zároveň“. Použijeme-li jej mezi dvěma podmínkami hledání, musí hledaný záznam splnit obě podmínky současně (např. Název firmy Novák a současně doklad fv).
OR – tento operátor má význam „nebo“. Použijeme-li jej mezi dvěma podmínkami, musí hledaný záznam splnit alespoň jednu ze zadaných podmínek (například firma Novák nebo firma Holý).

Operátory aktivujeme kliknutím myší na vybraný operátor v „hledací sekci menu“ nebo, pokud pracujeme pouze s klávesnicí, použijeme pro aktivaci operátoru AND – Shift+F3, pro aktivaci operátoru OR – Ctrl+F3. Následný postup zadávání bude následující:

  • Umístíme kurzor na údaj, podle kterého chceme hledat a stiskneme klávesovou zkratku Shift+F3.
  • Zadáme hledanou hodnotu a potvrdíme ji klávesou Enter. Program již v tomto okamžiku přefiltruje seznam záznamů a zobrazí jen záznamy obsahující dokladovou řadu fv.
  • Přesuneme kurzor na druhý údaj, podle kterého chceme hledat a znovu stiskneme klávesovou zkratku Shift+F3.
  • Zadáme další hledanou hodnotu a opět ji potvrdíme klávesou Enter.
  • Program přefiltruje záznamy a zobrazí pouze ty záznamy, které oběma dílčím zadaným podmínkám vyhoví.

Poznámka na závěr: V zadávání hodnoty pro vyhledávání lze použít i zástupný znak % nebo _ tak, jak je popsáno v předchozím tipu, který zobrazíte kliknutím na tento odkaz: http://www.jezeksw.cz/…tupne-znaky/.

Nabídka

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter