Ježek / DUEL / Víte, že... / 16. Historie účetních výkazů

16. Historie účetních výkazů

27.03.2013

Víte, že …

… hodnoty „minule“ ve výkazech získáte i bez vracení závěrky?

Oficiální výkazy, které zpracováváme v rámci účetní závěrky, obsahují v jednotlivých řádcích také hodnoty, které jsme vykazovali v předchozím účetním období (sloupec „Minule“). Při standardní práci se předpokládá, že po zpracování výkazu za aktuální období použijeme operaci „Uložit do historie“ (Ctrl+3), která při příštím zpracování výkazu za následující období umožní uložené hodnoty pomocí operace „Načíst historii“ (Ctrl+2) zase načíst.

Jak postupovat, pokud žádnou historii výkazů uloženou nemáme?

Načtení hodnot „Minule“ z dat

V případě, že máme v účetním deníku k dispozici data za požadované období, můžeme využít toho, že program DUEL umí zpracovávat výkazy bez ohledu na případné provedené závěrky:

agenda Výkazy – účetnictví – operace pro práci s historií
Upozornění
Zpracování za uzavřené období funguje jen pro data uzavřená v programu DUEL. Pro archivy převedené z programu STEREO nebo z jiných programů nemusí být výpočty korektní.

Zadání / úprava sloupce „Minule“ ručně

Jestliže data minulého období k dispozici nemáme, nezbývá, než příslušné hodnoty zadat manuálně:

agenda Výkazy – účetnictví – záložka Algoritmy a výsledky se zobrazeným sloupcem pro historií