Ježek / DUEL / Víte, že... / 18. Vypnutí příznaku Aktivní

18. Vypnutí příznaku Aktivní

12.04.2013

Víte, že …

… nepotřebným záznamům v číselnících lze vypnout příznak „Aktivní“?

Po skončení určité fáze práce – jako je např. účetní závěrka, dokončení zakázky, zrušení střediska nebo propuštění zaměstnance se může stát, že některé doposud používané hodnoty v číselnících již dále nebudeme potřebovat. Zdálo by se, že nepotřebné záznamy můžeme zrušit, pokud jsou ovšem příslušné hodnoty použité v některé agendě, mazání v číselnících nedoporučujeme! Došlo by k porušení vazby a ztrátě historických informací.

Jak tedy postupovat?

Jestliže např. po uzávěrce již nebudeme potřebovat dokladovou řadu, kterou jsme používali loni, otevřeme číselník „Doklady“, vyhledáme záznam s příslušnou zkratkou a ve formuláři u něj odškrtneme políčko „Aktivní“. Změnu nezapomeneme uložit (Ctrl+Enter).

Podobně můžeme postupovat i pro další číselníky – nejen jednoduché jako jsou střediska, výkony nebo zakázky, ale třeba i adresář firem, personalistika nebo účtový rozvrh.

Vypnutím příznaku „Aktivní“ samozřejmě nedojde ke zrušení (smazání) záznamu, všechny agendy, kde byla hodnota z číselníku použita, zůstanou beze změny. Neaktivní záznamy se nám však pro další práci nebudou nabízet.