Ježek / Funkce a moduly / Obchod a prodej / Sklady / Popis

Modul Sklady

Evidence zboží na skladech a jeho fakturace a prodej - na to vše
je DUEL 100% připraven.

Skladová evidence v DUELu

Systém evidence skladového hospodářství programu DUEL je založen na možnostech evidovat neomezené množství skladů a okamžité práce se všemi sklady nad jedním dokladem. Modul je optimalizovaný pro jednoduché zadávání dokladů a přehledné sledování všech operací se skladovými zásobami. Položky lze evidovat v průměrných i pevných cenách, v cenách bez daně nebo s daní, v cizích měnách, v různé měrných a prodejních jednotkách. Účtovat lze metodami A i B. Samozřejmostí je pokrytí celého obchodního vlákna od nabídek, přes objednávky až po fakturaci pomocí automatizovaných operací. A když něco nevyjde, je zde i agenda Reklamace.

Seznam skladů

Místo, kde se definují jednotlivé sklady a jejich parametry. Počet skladů není v programu omezen a systém vedení skladové evidence, vše v jednom skladu nebo více oddělených skladů, je plně v kompetenci uživatele. V seznamu skladů jsou snadno dostupné informace o položkách příslušného skladu. Jsou k dispozici operace pro přepočet skladových cen a údržbu dat všech skladů či operace pro zaúčtování skladových pohybů při evidenci metodou „A“.

Obrázek Seznam skladů s operacemi

Účtování metodou A i B

Každý sklad může mít nastavenu jinou z účetních metod evidence. Díky nastavení metody se v seznamu skladů zpřístupní či potlačí funkce pro přímé účtování skladových pohybů. Pohyby se účtují v dávce za zadané období.

Ocenění zásob aritmetickým průměrem či pevnou cenou

Sledování skladový cen položek může v DUELu probíhat buď průměrnou cenou (aritmetický průměr) nebo cenou pevnou. Opět s možností nastavení pro každý sklad individuálně.

Neomezený počet skladů

Začlenění položek na jeden či více skladů je závislé pouze na vašem vnitrofiremním uspořádání. Evidence neomezeného počtu skladů je v programu samozřejmostí.

Práce nad všemi sklady v jednom dokladu

Nespornou výhodou programu DUEL je možnost pracovat v rámci jednoho dokladu s položkami všech skladů. Je tedy velice snadné například fakturovat v jednom dokladu položky z různých skladů či naskladnit položky jednou příjemkou na více skladů.

Účetní a uživatelské závěrky s možností vrácení

DUEL obsahuje operace pro ochranu pořízených data proti nechtěnému zásahu provedením datové uzávěrky. Po zpracování roční inventury lze provést uzavření pohybů skladu a automatickému nastavení počátečních stavů nového období Účetní závěrkou. Obě závěrky, datovou i účetní lze kdykoli vrátit zpět.

DUEL toho umí ale mnohem více

Další moduly v Obchodu a prodeji