Úvodní strana » Duel » Startverze

Startverze DUEL

ZDARMA
Nadstandardní limity, licence bez časového omezení!
Až pro 3 PC a dvě účtované firmy.

Objednat startverzi

Demoverzi programu DUEL změníte na Startverzi pouhým vložením aktivačního klíče.

Startverze programu DUEL disponuje všemi moduly a operacemi jako placená licence programu. Je tedy plnohodnotnou aplikací vhodnou především pro začínající podnikatele, subjekty s malým objemem dokladů nebo firmy, které si chtějí program v praxi vyzkoušet a ověřit tak jeho vhodnost pro plné nasazení. Nastavené limity bezplatné verze START (vyjmenované níže), lze kdykoli zrušit jednoduchým přechodem na placenou verzi.

Limity STARTVERZE a DEMOVERZE programu DUEL

Bezplatná startverze umožňuje zpracování dvou účtovaných firem a to i v síťovém režimu pro 3 PC. Hodnoty u jednotlivých agend znázorňují maximální možný počet zadaných záznamů v jedné firmě.

AGENDA STARTVERZE DEMOVERZE
Účetní deník 700 150
Účetní deník - všechna data (archivy) 1500 150
Závazky a pohledávky 500 100
Závazky a pohledávky - všechna data(archivy) 1500 100
Adresář firem 200 50
Adresář osob 100 10
Převodní příkazy 100 10
Fakturace - kancelář 100 20
Evidence pošty 100 10
Personalistika 5 5
Měsíční mzdy 36 10
Dlouhodobý majetek 5 5
Drobný majetek 10 10
Leasingový 3 3
Katalog položek 100 50
Fakturace - sklad 200 50
Příjemky 200 50
Skladové operace 200 50
Výroba sklad 200 50
Účtenky 300 50

Licence START není časově omezena. Databázi je možné mezi jednotlivými roky aktualizovat novými verzemi programu ZDARMA. Na blížící se dosažení limitů budete programem včas upozorněni. Pokud překročíte limity START verze, bude omezeno zadávání nových položek do programu. Po zaregistrování na placené licence můžete v práci s programem pokračovat bez dalšího omezení.

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter