Ježek / Dokumenty ke stažení / 2016 - Rozdílová příručka STEREO 24

Dokumenty ke stažení

2016 - Rozdílová příručka STEREO 24

Ilustrační obrázek

14.01.2016

Popis změn a novinek zapracovaných do verze STEREO 24 pro rok 2016.

Soubor Velikost Popis
pdf stereo-24-rozdilova-prirucka.pdf 3,63 MB Náhled příručky v PDF

OBSAH

OBECNÉ

Použití upravených tiskových sestav po upgrade
Rozšířené funkce pro práci s datem
Zdokonalené hledání Alt+F3
Hledání v tiskových sestavách
Změna chování programu při pokusu o připojení k nedostupnému serveru

Modul ÚČETNICTVÍ

Trocha teorie - novela zákona o účetnictví z hlediska dopadu na program STEREO 24
Kategorizace účetních jednotek
Rozdělení účetních jednotek
Výkazy a jejich členění podle kategorie účetní jednotky
Změna účtové osnovy a postup při uzávěrce a tvorbě výkazu zisků a ztráty – výsledovky
Postup při provádění uzávěrky
Změna účtové osnovy a její vliv na rozvahu

Kontrolní hlášení

Změna třídění v položkovém rozpisu
Rozšíření možností údaje DIČ v souvislosti s kontrolním hlášením
Doplnění Knihy faktur s DIČ
Hledání v číselníku typů DPH v souvislosti s kontrolním hlášením
Nová sestava Rozpis zdanitelných plnění po řádcích přiznání
Hromadné přečíslování účtů
Zjednodušené zadávání firmy v UD a ZaP
Kontrola rozpracovaných pokladních dokladů
Různé – účetnictví
Kontrolní hlášení v programu STEREO 24 – postup práce
Úvodní informace
Údaje, které ovlivní tvorbu Kontrolního hlášení
Typy DPH
Vlastní daňové doklady
Struktura Kontrolního hlášení
A. Plnění, u kterých je plátce povinen přiznat daň a uskutečněná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti
B. Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku
C. Kontrolní řádky na Daňové přiznání k DPH
Další parametry pro Kontrolní hlášení

Modul ANALÝZY

Výsledovky po sezonách
Rozvahy po sezonách
Export obratové předvahy

Modul SKLADY

Sestava inventurních rozdílů upravena i pro položky s přepočtem jednotek
Úprava tiskové sestavy Časový prodej
Různé – sklady

Modul MZDY

Nové funkce docházky
Nová podpora zadávání docházky
Změna odvodu zákonného pojištění u DPP
Prémie z některých příplatků / odměn
Opatření proti přepsání čísla zaměstnance v osobní evidenci
Volitelná aktualizace podkladů z mezd ve zpracování Zálohové daně
Aktualizovány významné dny, redukční hranice DPN
Formulář nepřítomností vs Příloha k žádosti o…
Nový tiskopis Příloha k žádosti o…
Účtování a přenosy mezd
Různé – mzdy

Modul MAJETEK

Hromadné přerušení odpisů
Evidenční číslo daňového dokladu v leasingovém majetku
Karta Leasingový majetek
Leasingový kalendář a EČDD
 


14. ledna 2016, Ing. Pavel Kuchár

Zpět na přehled