Ježek / Školení / Detail školení

Spolupráce s OSVČ a subdodavateli aneb jak se vyhnout švarcsystému

Kód: VK-OSVC

Nejbližší termíny

Termín Cena Počet
kdykoliv online 1990 Kč

Druh kurzu: Záznam webináře

Co je rizikové a jak správně právně i fakticky ošetřit vaše smluvní vztahy, na co si dát pozor? Přestože je tzv. švarcsystém v praxi stále hodně rozšířený (jak je ve výrobě, logistice, stavebnictví, ale i administrativě, poradenství či IT sektoru), je nelegální a kontrolní orgány se na něj ve své činnosti zaměřují. Stejně tak se zaměřují na tzv. šedé agentury práce, tedy subjekty, které bez příslušných oprávnění poskytují nikoli služby, ale lidskou práci. Jak je rozpoznat a jaká pravidla dodržovat, abyste se sami nevystavili riziku pokut a dalších sankcí? Nejen na všechny tyto otázky se zaměří tento praktický seminář určený zejména pro personalisty, vedoucí zaměstnance, jednatele a majitele firem. Hovořit budeme o pracovněprávních souvislostech spolupráce firem s osobami samostatně výdělečně činnými a subdodavateli, jejich správném nastavení, rizicích a jejich eliminaci, jakož i o průběhu kontroly inspekce práce. Zaměříme se i na pravidla spolupráce s cizinci – a to i těmi, kteří pracují pro vaše dodavatele.

OSNOVA

Přednášející


Mgr. Marie Janšová

Mgr. Marie Janšová

Profil lektora: advokátka a partnerka advokátní kanceláře Legalité. Zaměřuje se na poskytování právního poradenství v oblasti pracovního práva, včetně pracovněprávních aspektů obchodních transakcí, problematiky přechodu práv a povinností, specifik právních vztahů s manažery, poradenství v oblasti odměňování a ochrany know-how, kolektivního vyjednávání a zastupování v pracovněprávních sporech a v řízení před správními orgány. Dále se specializuje na právní vztahy statutárních orgánů korporací, ochranu osobních údajů a spornou agendu. Je členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV), European Employment Law Association (EELA) a předsedkyní představenstva Czech Employment Lawyers Association (CzELA). Mezinárodními právnickými ratingovými publikacemi je pravidelně řazena mezi nejdoporučovanější pracovněprávní specialisty (Chambers Europe, Who’s Who Legal). Pravidelně přednáší a publikuje; je spoluautorkou Komentáře k zákoníku práce (C.H.Beck, 2018).

Cena 1.990 (bez DPH) zahrnuje: