Ježek / Školení / Detail školení

INTRASTAT – vykazování vnitr. obchodu se zbožím a jeho provázanost s uplat. DPH v roce 2022

Kód: WEB-INTR

Nejbližší termíny

Termín (1 den) Místo konání Pořadatel Cena Osob
07.03.2022 (Po) Webinář Ježek software 1500 Kč

Druh kurzu: WEBINÁŘ

Cílem semináře je přinést účastníkům přehled základních pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT při realizaci různých obchodních transakcí – se zaměřením na změny účinné od 1. 1. 2022.

Na semináři budou prezentována pravidla vykazování při provádění různých druhů obchodních operací, postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží, pravidla provádění oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech pro INTRASTAT a další aspekty vykazování včetně jejich provázanosti na uplatňování DPH.

OSNOVA

Přednášející

Marek Reinoha

Profil lektora: poradce v oblasti cel a unijního obchodu

Marek Reinoha složil s vyznamenáním nižší celní zkoušku, také odbornou celní zkoušku a vyšší celní zkoušku. Působil jako operátor výpočetní techniky Databanky krajských orgánů, od roku 1991 pracoval na Federálním ministerstvu obchodu (Ústřední celní správa) jako celní úředník. Počínaje rokem 1992 pracoval na Ministerstvu financí/Generální ředitelství cel, konkrétně v celním úřadu Brno – letiště, poté v celním úřadu Brno II., kde také zastával funkci ředitele celního úřadu. Lektorské a publikační činnosti se věnuje od roku 2004, specializuje se na celní předpisy, celní problematiku, daň z přidané hodnoty a SPD po vstupu ČR do EU, zahraniční obchod a další související témata.

Harmonogram webináře

9.00 – 13.00

Cena 1 500 (bez DPH) zahrnuje:

Uzávěrka přihlášek:

Poznámka: Z tohoto webináře nebude pořízen audio ani videozáznam.